Založenie s.r.o. (CD) eBook

Fatimma.cz Založenie s.r.o. (CD) Image

INFORMACE

Založenie s.r.o. (CD) je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Alexander Škrinár. Přečtěte si s námi knihu Založenie s.r.o. (CD) na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2014

NÁZEV SOUBORU: Založenie s.r.o. (CD).pdf

VELIKOST SOUBORU: 8,38 MB

ISBN: 978808901069

POPIS
CD ponúka informácie o:nevyhnutných krokoch pre založenie s.r.o.právnej úprave obchodného podielu v s.r.o.otváracej súvahe v novovzniknutých spoločnostiachCD ďalej obsahuje niektoré vybrané vzory k s.r.o.Viete, aký je štandardný postup pred zakladaním spoločností s ručením obmedzeným a ktoré kroky sú potrebné na jej samotné založenie? Chcete sa dozvedieť, aký je rozdiel medzi obchodným podielom a vkladom spoločníka, ako sa rozdeľujú zložky obchodného podielu a ako je to s jeho prevodom? CD s názvom „Založenie s.r.o.“ ponúka odpovede na uvedené otázky, no okrem toho aj ďalšie prospešné informácie týkajúce sa spoločnosti s ručením obmedzeným. V neposlednom rade sú to príklady na zostavenie otváracej súvahy v s.r.o. a vzorové tlačivá.Z obsahu vyberáme:Postup pred založením s.r.o.Založenie s.r.o.Základné dokumenty potrebné na založenie s.r.o.Obchodné meno spoločnostiSídlo spoločnosti Predmet podnikania (činnosti)Základné imanie a vklad spoločníkaŠtatutárny orgán - konateľ spoločnosti Správca vkladuSplácanie vkladu spoločníkaRezervný fondNávrh na zápis spoločnosti do obchodného registraDefinícia obchodného podieluRozdiel medzi obchodným podielom a vkladom spoločníkaJeden spoločník - jeden obchodný podielAutorský kolektív:JUDr. Zuzana Bartová JUDr. Alexander Škrinár, CSc.Autorský kolektív tvoria renomovaní odborníci, špecialisti vo svojich oboroch, spolupracujeme s nimi už veľa rokov, snažíme sa spoločne reagovať na aktuálne témy a neustále pracujeme na príprave nových tém.
STÁHNOUT ČÍST
Zakladanie firiem a živností online | Firmáreň.sk
Vytvorte optimálnu prezentáciu aj pre ľudí, aj pre vyhľadávače. Firmy v sekcií Zakladanie spoločností. Zameranie
CD - profil s.r.o.
Založenie živnosti alebo s.r.o. spoločnosti s ručením obmedzeným za výhodné ceny s Firmáreň.sk. Žiadosť je možné podať písomnou formou poštou, elektronicky (musí obsahovať zaručený elektronický podpis) alebo osobne na príslušnom daňovom alebo colnom úrade.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY