Renesance eBook

Fatimma.cz Renesance Image

INFORMACE

Renesance je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Renesance na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2010

NÁZEV SOUBORU: Renesance.pdf

VELIKOST SOUBORU: 4,97 MB

ISBN: 9788073913298

POPIS
Renesance, široké kulturní a myšlenkové hnutí, byla obdobím intenzivní literární, výtvarné a vědecké tvořivé činnosti, která ovlivňovala Evropu v 14. až 16. století. K velkým umělcům, jejichž zásluhou bylo toto období tak plodné, patří bezpochyby Taliani Masaccio, Brunelleschi, Leonardo, Michelangelo a Raffael, vlámští mistři van Eyck a van der Weyden, umělci z fontainebleauské školy ve Francii a němečtí malíři Dürer, Altdorfer a Hohlbein mladší. Významný přínos pro rozvoj nového uměleckého stylu znamenaly zakázky panovníků, šlechty, církevních hodnostářů a dalších mecenášů, kteří jeho tvarosloví využívali k zkrášlování svých sídel a domů. Kniha přináší přehled toho nejlepšího, co v tomto období vzniklo.
STÁHNOUT ČÍST
Pavel Koutský: 52 Renesance Dějiny udatného českého národa ...
Nabízíme Systémy generálního klíče, přístupové systémy, trezory, bezpečnostní dveře, výroba klíčů a autoklíčů včetně autoklíčů s čipem.
Renaissance Hotels
Renesance (někdy také renezance) je nejen uměleckým slohem 14. až 16. století, ale také významnou kulturní epochou v dějinách lidstva. Kolébkou renesance se stala severoitalská Florencie přelomu 13. a 14. století. Období renesance se pojí s hospodářským rozmachem, rozvojem řemesel a růstem bohatství italských měst.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY