Přehled judikatury eBook

Fatimma.cz Přehled judikatury Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Přehled judikatury! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Přehled judikatury a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2007

NÁZEV SOUBORU: Přehled judikatury.pdf

VELIKOST SOUBORU: 10,27 MB

ISBN: 8073572532

POPIS
Tato publikace otvírá novou oblast trestní řady Přehledů judikatury, zabývající se problematikou násilné trestné činnosti. Trestná činnost spojená s násilným jednáním pachatele představuje jak kvantitativně, tak především kvalitativně významný okruh vyskytující se kriminality. První svazek této řady je zaměřen jednak na nejzávažnější formy trestné činnosti proti životu a zdraví, jednak na problematiku nutné obrany, která je mnohdy v souvislosti s násilnou trestnou činností posuzována, a logicky tak patří do tohoto přehledu judikátů. V první části věnované trestným činům proti životu a zdraví je uveřejněna judikatura vztahující se zejména k trestným činům vraždy, vraždy novorozeného dítěte matkou, rvačky, ublížení na zdraví (úmyslné, nedbalostní), trestným činům v dopravě, ohrožování pohlavní nemocí, nedovoleného přerušení těhotenství a účasti na sebevraždě. Druhá část obsahuje judikáty týkající se nutné obrany, především posuzování přiměřenosti a podmínek, překročení mezí nutné obrany, použití zbraně při nutné obraně, nutná obrana při napadení více osobami a při ochraně domovní svobody a aplikace zásady in dubio pro reo v případech nutné obrany.Stejně jako v předchozích přehledech trestní řady je zachováno již tradiční rozčlenění judikátů na chronologický přehled judikatury a na věcný přehled těchto judikátů, a to se záměrem usnadnit čtenáři co nejrychlejší a nejefektivnější orientaci a umožnit nalézt vyhledávaný judikát týkající se konkrétního trestného činu, popřípadě řešení otázky spojené s aplikací ustanovení o nutné obraně.
STÁHNOUT ČÍST
Přehled judikatury
Přehled judikatury - Směnečná judikatura: 4., aktualizované a rozšířené vydání Zdeněk Kovařík Nakladatel: Wolters Kluwer 2010
Judikatura - Judikáty - Rozsudek
PŘEHLED JUDIKATURY. ve věcech práva na informace. Sestavil. Mgr. František Korbel, Ph.D. Slovo úvodem. Po dvanácti letech od účinnosti zákona č.106/1999 Sb., osvobodném přístupu kinformacím, nastal čas, aby komentářovou literaturu ktomuto zákonu doplnilo souborné vydání tematické judikatury.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY