Historie potopy světa eBook

Fatimma.cz Historie potopy světa Image

INFORMACE

Historie potopy světa je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Harald Haarmann. Přečtěte si s námi knihu Historie potopy světa na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2010

NÁZEV SOUBORU: Historie potopy světa.pdf

VELIKOST SOUBORU: 10,51 MB

ISBN: 9788074320798

POPIS
Jednou z vědeckých senzací konce 20. století byl objev velké potopy, která kolem roku 6700 př. n. l. vytvořila dnešní Černé moře. Tehdy se prolomil pevninský most mezi Středozemním mořem a sladkovodním Euxeinským jezerem. Podle německého jazykovědce Haralda Haarmanna objev dávné katastrofy, která mohla inspirovat nejstarší mýty o potopě světa, vyžaduje přehodnocení důvěrně známých představ o vzniku a vývoji civilizace na pomezí Evropy a Asie. Autor dokazuje, že v oblastech přiléhajících k Černému moři rozkvétala kultura, která už dávno před Sumery a Egypťany vytvořila systém písemných znaků a svým nehierarchickým uspořádáním představovala alternativu k politickým strukturám starověkých říší. Na příkladu písma pak sleduje i dlouhodobé vyzařování staroevropské civilizace, které lze podle něj zjistit ještě ve 2. tisíciletí př. n. l., kdy v Egyptě už existovala Nová říše, moře patřilo Krétě a na evropské pevnině vznikala první řecká civilizace.
STÁHNOUT ČÍST
Historie, která se nekonala: Je londýnské kladivo důkazem ...
V tomto starobylém městě nalezneme Genesis z Eridu ve starém sumerském textu, který popisuje stvoření světa, stavbu všech starých měst a velkou potopu, která zaplavila Zemi. O Genesis z Eridu se věří, že byla napsána kolem roku 2 300 př.n.l, a je nejčasnějším známým popisem velké povodně, předcházejícím ...
Historie potopy světa. Ta biblická je vlastně nuda | Prima ...
Historie potopy světa Mamone, jenž jsi okolo nás, Posvěť se jméno Tvé, Přijď v ruce mé, Buď množství Tvé co největší, I zlata mnoho dej nám dnes a neohroz nás prostým lidem, Tak jak my ohrožujeme prostý lid, A neuveď nás do chudoby, ale zbav nás všech "odporných" ateistů.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY