Abeceda bezpečnosti a ochrany zdraví při práci eBook

Fatimma.cz Abeceda bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Image

INFORMACE

Hledáte knihu Abeceda bezpečnosti a ochrany zdraví při práci? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2011 a autorem je Anna Janáčková? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2011

NÁZEV SOUBORU: Abeceda bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.pdf

VELIKOST SOUBORU: 8,99 MB

ISBN: 9788072636853

POPIS
Publikace Abeceda bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je koncipována jako abecedně řazený výklad hesel z oblasti BOZP rozšířený o řadu nových pojmů. Abecední přehled je v publikaci doplněn formuláři, vzory dokumentů, příp. webovými adresami u konkrétních hesel.Stejně jako všechna předchozí vydání Abecedy BOZP je i toto aktualizováno podle platného právního stavu ke dni nového vydání publikace. V pátém vydání Abecedy BOZP je především zapracováno nové nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, vyhláška MPSV č. 73/2010 Sb., o vyhrazených elektrických technických zařízeních, nařízení vlády č. 106/2001 Sb., o ochraně před neionizujícím zářením.
STÁHNOUT ČÍST
PPT Bozp Bezpečnost a Ochrana Zdraví Při Práci
Publikace Abeceda bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je koncipována jako abecedně řazený výklad hesel z oblasti BOZP rozšířený o řadu nových pojmů. Abecední přehled je v publikaci doplněn formuláři, vzory dokumentů, příp. webovými adresami u konkrétních hesel.Stejně jako všechna předchozí vydání Abecedy BOZP ...
Abeceda bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 2018 ...
Zaměstnavateli při zajišťování úkolů prevence rizik pomáhá osoba odborně způsobilá v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Této osobě se říká bezpečnostní technik, lidově též "bezpečák", nebo přesněji "OZO" (odborně způsobilá osoba). Tato osoba je dnes více měně poradním ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY