Šesté vymírání eBook

Fatimma.cz Šesté vymírání Image

INFORMACE

Šesté vymírání je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Elizabeth Kolbert. Přečtěte si s námi knihu Šesté vymírání na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2018

NÁZEV SOUBORU: Šesté vymírání.pdf

VELIKOST SOUBORU: 10,31 MB

ISBN: 9788073640521

POPIS
Kniha získala Pulitzerovu cenu v oblasti literatury faktu za rok 2015.Americká autorka Elizabeth Kolbertová se rozhodla zasadit až detektivně pojatý příběh šestého vymírání, které probíhá přímo před našima očima, do kontextu katastrofických změn, jimiž procházela naše planeta ve vzdálené minulosti a které byly tak bolestné, že prudce snížily diverzitu života. Spletitou a fascinující historii jejich objevování objasňuje na pozadí sporů velkých přírodovědců, kteří položili základy vědních oborů, z nichž vycházela evoluční teorie. Neméně důležitou roli zde však mají i nejnovější vědecké poznatky z astronomie, geologie, biologie a genetiky. Na osudech řady živočišných druhů – od dinosaurů a amonitů přes megafaunu z poslední doby ledové až po druhy vymřelé zcela nedávno – sleduje obecné vzorce masových vymírání i to, v čem se navzájem odlišují a co je specifikem dnešního ohrožení biodiverzity. Převážná část knihy však popisuje, k čemu dochází v přítomnosti – ve zbytcích amazonského deštného prales, na rychle se oteplujících svazích And, na vnějších okrajích Velkého bariérového útesu i v bezprostředním okolí každého z nás. V této souvislosti můžeme lépe porozumět důsledkům změny složení atmosféry, okyselování oceánů nebo šíření invazivních druhů a fenoménům geologického období, pro něž se ujímá název antropocén. Čtenář nutně dospívá k přesvědčení, že romantická představa člověka, který v minulosti žil v souladu s přírodou, je mýtem. Homo sapiens byl díky svým charakteristikám, jimiž se z ostatní přírody vyděluje, bytostným ohrožením pro jiné druhy – stejně neodvratným jako srážka asteroidu se Zemí – už od svého vzniku, jak dokládá například jeho interakce s neandrtálci nebo vyhubení tzv. megafauny. Otázky nadhozené v závěru, zejména zda zásadně a nevratně neměníme směr evoluce a zda se obětí šestého vymírání nestaneme i my sami, případně jak tomu předejít, zůstávají otevřené a hledání odpovědí na ně už bude tématem jiného příběhu.
STÁHNOUT ČÍST
Šesté vymírání - Barrister & Principal
Lidský druh čelí šestému vymírání druhů. A čím se právě to šesté vymírání druhů liší od pěti předešlých? Jedná se o jediné vymírání druhů prokazatelně způsobené vlivem lidské činnosti. Předešlá vymírání druhů měly vždy na svědomí cizí faktory od nárazu meteoritu po zemětřesení.
Planeta je na prahu šestého hromadného vymírání. Ohrožen ...
Šesté vymírání Autor Elizabeth Kolbertová. Hit; Americká autorka Elizabeth Kolbertová se rozhodla zasadit až detektivně pojatý příběh šestého vymírání, které probíhá přímo před našima očima, do kontextu katastrofických změn, jimiž procházela naše planeta ve vzdálené minulosti a ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY