Konšpiračné teórie eBook

Fatimma.cz Konšpiračné teórie Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Konšpiračné teórie! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Konšpiračné teórie a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2017

NÁZEV SOUBORU: Konšpiračné teórie.pdf

VELIKOST SOUBORU: 1,80 MB

ISBN: 9788022415460

POPIS
Konšpiračné teórie sa týkajú dôležitých a citlivých sfér spoločenského života, ktoré zároveň predstavujú zdroj skupinového napätia (otázky morálky, náboženstva, politiky, životného prostredia, prírodných katastrof, vojen a pod.). Do tohto napätia a neistoty prinášajú jednoznačné odhalenia ich príčiny (vinníkov) a budúcich následkov, pôsobia fundovane, a v neposlednej miere väčšinou vytvárajú z reality, na prvý pohľad fádnej a chaotickej, vzrušujúce príbehy. Sú prostriedkom šírenia a obhajovania konkrétnych ideológií. Ako stabilná súčasť ideologických diskurzov sa ich zdieľanie či odmietanie v danej komunite môže stať významným kritériom členstva. Podobne ako mnohé zo súčasných povestí i konšpiračné teórie môžu byť významným indikátorom množstva úzkostí a konfliktov zdieľaných v širších či užších sociálnych skupinách, dajú sa z nich pomerne plasticky extrahovať konkrétne auto- a heterostereotypy, predstavy o skupinových cieľoch a hodnotových orientáciách. Ich výskum je teda zdrojom interdisciplinárne využiteľných informácií o súčasnej spoločnosti.
STÁHNOUT ČÍST
Fašizmus a konšpiračné teórie - Denník N
Keď sa tieto konšpiračné teórie vynorili, zamerali sa na troch odvekých podozrivých. Neprekvapuje, že Komunistická strana Číny takéto hlasy podporila. Hovorca ministerstva zahraničných vecí Lijian Zhao na twitteri napísal, že „tým, ...
Konšpiračné teórie europoslanca Šimečku - InfoVojna
Konšpiračné teórie sa snažia väčšinou jednoducho vysvetliť nejakú udalosť, takže osloví jednoduchšieho človeka. Konšpiračné teórie sú príťažlivejšie ako skutočnosť, lebo konšpiračné teórie sú jednoduchšie na pochopenie a sú vymýšľané tak, aby boli pre ľudskú myseľ atraktívnejšie.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY