Vladimír Holan básník eBook

Fatimma.cz Vladimír Holan básník Image

INFORMACE

Hledáte knihu Vladimír Holan básník? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2010 a autorem je Vladimír Křivánek? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2010

NÁZEV SOUBORU: Vladimír Holan básník.pdf

VELIKOST SOUBORU: 3,28 MB

ISBN: 9788090416444

POPIS
Komplexní literárněhistorická monografie o interpretačně zřejmě nejsložitější osobnosti české poezie dvacátého století sleduje v deseti rozsáhlých, vnitřně bohatě členěných kapitolách všechny básníkovy zásadní životní a umělecké peripetie, literární kontext i dobové přijetí jeho díla. Každá kapitola je uvedena citátovým názvem a mottem z Holanovy tvorby a otevřena uměleckými fotografiemi výtvarnice Petry Růžičkové. Jádrem publikace zůstávají interpretace básníkova díla v celé jeho monumentální rozloze a pozoruhodném poetickém a myšlenkovém vývoji. Kniha je doplněna důkladným poznámkovým aparátem (917 poznámek pod čarou), široce fotograficky dokumentovanými kalendárii života a díla, podrobnou personální bibliografií, anglickým résumé a čtyřmi přehlednými rejstříky autorů, děl, souvislostí a emblémů. Tato rozsáhlá, velkoryse koncipovaná a exkluzivně vypravená publikace obsahuje 182 obrázků.
STÁHNOUT ČÍST
Křivánek, Vladimír: Vladimír Holan básník - iLiteratura.cz
Vladimír Křivánek: Vladimír Holan básník, Praha, Aleš Prstek 2010, 428 s. V pondělí jednatřicátého března roku 1980 v půl deváté večer umírá ve svém bytě v malostranské ulici U Lužického semináře český básník Vladimír Holan. V úmrtním listu byla uvedena jako příčina smrti mozková mrtvice.
Lifee.cz - Vladimír Holan: Samotářský básník se nesnášel ...
Básník Vladimír Holan byl v české poezii mimořádný zjev. Byl autorem, který nešel po povrchu reality, ale snažil se dostat k jádru lidské existence a života vůbec. Tím nevytvářel jednoduchou poezii, ale velmi hlubinnou lyriku, která svou naléhavostí bude oslovovat další stovky let.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY