Auditing pro manažery eBook

Fatimma.cz Auditing pro manažery Image

INFORMACE

Auditing pro manažery je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Vladimír Králíček. Přečtěte si s námi knihu Auditing pro manažery na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2017

NÁZEV SOUBORU: Auditing pro manažery.pdf

VELIKOST SOUBORU: 6,99 MB

ISBN: 9788075527684

POPIS
Audit účetní závěrky je proces upravený mezinárodními auditorskými standardy přijatými Komorou auditorů České republiky, jimiž jsou auditoři povinni se řídit a které kladou značné nároky na spolupráci účetní jednotky s auditorem. Z toho důvodu je důležité, aby vedoucí pracovníci měli představu o tom, co je podstatou auditu, jaké podklady bude po nich auditor požadovat a proč některé procedury auditoři dělají. Cílem publikace je vysvětlit, jak proces auditu probíhá, co je jeho smyslem, jaká je odpovědnost auditora na jedné straně a odpovědnost společnosti na straně druhé.Od druhého vydání této publikace došlo v Evropské unii a následně i v České republice k řadě legislativních změn týkajících se auditu a auditorů. Naposledy to byla např. významná novela zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, účinná od září 2016 anebo změny v mezinárodních auditorských standardech a v etickém kodexu. Třetí, přepracované a rozšířené vydání této knihy uvedené změny obsahuje.
STÁHNOUT ČÍST
Auditing pro manažery, aneb, Jak porozumět ověřování ...
Auditing pro manažery. Kdo napsal knihu Auditing pro manažery? Autorem je Libuše Müllerová. Hodnocení, recenze, zajímavosti a informace o knize. ČBDB.cz - Databáze knih.
Auditing pro manažery aneb jak porozumět ověřování účetní ...
Auditing pro manažery. Kdo napsal knihu Auditing pro manažery? Autorem je Libuše Müllerová. Hodnocení, recenze, zajímavosti a informace o knize. ČBDB.cz - Databáze knih.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY