Pronásledování Židů v Protektorátu Čechy a Morava eBook

Fatimma.cz Pronásledování Židů v Protektorátu Čechy a Morava Image

INFORMACE

Pronásledování Židů v Protektorátu Čechy a Morava je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Wolf Gruner. Přečtěte si s námi knihu Pronásledování Židů v Protektorátu Čechy a Morava na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2019

NÁZEV SOUBORU: Pronásledování Židů v Protektorátu Čechy a Morava.pdf

VELIKOST SOUBORU: 2,51 MB

ISBN: 9788020030054

POPIS
Wolf Gruner ve své knize dokazuje, že protižidovská politika byla nejen řízena z Berlína a určována okupanty, ale často ještě urychlována českou vládou nebo místními úřady. Iniciativní opatření Prahy leckdy předjímala centrální rozhodnutí v Německé říši a na dalších obsazených územích, jako například roku 1941 v otázce označení Židů. Na základě dosud neznámých týdenních zpráv Židovské náboženské obce v Praze, zasílaných Adolfu Eichmannovi, Gruner přináší první detailní analýzu důsledků pronásledování pro život židovských obyvatel, jakož i jejich reakcí a jejich odporu. Gruner se podrobně zabývá postavením protektorátu jako mezičlánku v radikalizaci pronásledování Židů v Evropě.
STÁHNOUT ČÍST
Pronásledování Židů v Protektorátu Čechy a Morava - Gruner ...
Protektorát Čechy a Morava (německy Protektorat Böhmen und Mähren) byla část československého území, od 15., respektive 16. března 1939 do 8.-9. května 1945 okupovaná nacistickým Německem. Okupované území Německo anektovalo a zřídilo autonomní Protektorát Čechy a Morava, vyhlášený 16. března 1939 výnosem o zřízení Protektorátu Čechy a Morava.
Židé v Protektorátu Čechy a Morava - Wikipedie
Německá bezpečnostní opatření v Protektorátu Čechy a Morava na začátku války (27.1.2010) Protektorát Čechy a Morava za R. Heydricha a příprava atentátu (18.1.2010) Likvidace Česko-Slovenska a vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava (15.8.2009) Výnos o zřízení Protektorátu Čechy a Morava (16. 3. 1939) (2.8.2009)
SOUVISEJÍCÍ KNIHY