Dračí dovednosti eBook

Fatimma.cz Dračí dovednosti Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Dračí dovednosti! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Dračí dovednosti a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2014

NÁZEV SOUBORU: Dračí dovednosti.pdf

VELIKOST SOUBORU: 10,29 MB

ISBN: 9788074961007

POPIS
Autoři publikace se soustředili na tvořivé činnosti s literárním textem, práci s literárními žánry, ale i na procvičování početních operací či práci se soustavou souřadnic. Zadání se opírají o atraktivní téma draků. Metodika je zpracována tak, aby žáky 2. stupně rozvíjela ve všech oblastech.Rozvíjená gramotnost – čtenářská, matematická, informační, přírodovědná a sociální.Ekologie – základy, globální problémy, ochrana životního prostředí, nebezpečné látky a ochrana zdraví.Komunikace – diskuze, promluvy, debata, přátelské soužití, vhodná argumentace.Díky dračímu tématu, které spojuje všechny příspěvky, budete své žáků všestranně rozvíjet a nenásilně podporovat jejich funkční gramotnosti. Současně povedete žáky ke kultivované komunikaci a kooperaci.
STÁHNOUT ČÍST
Dračí dovednosti- Rozvoj gramotností na 2. stupni ZŠ ...
Dračí dovednosti Sv atoplu k Mar eš Mgr. H an a Něme č kov á In g. Š těpán k a Ku than ov á Mgr. Tomáš Najb r t. Obsah Rozumím - Není drak jako drak (Mgr. Eva Burdová) Počítám ...
DraciDoupe.cz
Dračí dovednosti Sv atoplu k Mar eš Mgr. H an a Něme č kov á In g. Š těpán k a Ku than ov á Mgr. Tomáš Najb r t. Obsah Rozumím - Není drak jako drak (Mgr. Eva Burdová) Počítám ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY