Transformácia a premeny politických systémov v krajinách Vyšehradskej skupiny eBook

Fatimma.cz Transformácia a premeny politických systémov v krajinách Vyšehradskej skupiny Image

INFORMACE

Transformácia a premeny politických systémov v krajinách Vyšehradskej skupiny je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Martin Švikruha. Přečtěte si s námi knihu Transformácia a premeny politických systémov v krajinách Vyšehradskej skupiny na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2019

NÁZEV SOUBORU: Transformácia a premeny politických systémov v krajinách Vyšehradskej skupiny.pdf

VELIKOST SOUBORU: 1,66 MB

ISBN: 9788082000316

POPIS
Predkladaná vysokoškolská učebnica vychádza z požiadaviek na nadobudnutie základného prehľadu a súvislostí, ktoré politické systémy a verejná správa v krajinách patriacich do stredoeurópskeho geopriestoru vyžadujú. V tomto kontexte radíme do tejto skupiny Slovenskú republiku, Českú republiku, Maďarsko a Poľskú republiku, krajiny, ktoré predstavujú jedinečný príklad úspešnej medzinárodnej spolupráce už viac ako štvrťstoročie v zoskupení označovanom ako Vyšehradská skupina (označovaná aj ako Vyšehradská štvorka alebo V4). V tomto období, kedy Európska únia prechádza skúškou stability, nadobúda práve toto stredoeurópske zoskupenie na význame, keďže zohráva kľúčovú úlohu pri obnove myšlienok spoločnej Európy, ako príklad súdržnej reprezentácie tohto regiónu v EÚ.Autori:PhDr. Jakub Bardovič, PhD.PhDr. Richard Brix, PhD.Mgr. et Mgr. Ondřej Filipec, Ph.D.Mgr. Michal Garaj, PhD.doc. PhDr. Peter Horváth, PhD.Mgr. Katarína KukoľováPhDr. Ján Machyniak, PhD.PhDr. Matúš Meluš, PhD.PhDr. Dalibor Mikuš, PhD.JUDr. Bystrík Šramel, PhD.PhDr. Martin Švikruha, PhD. (ed.)
STÁHNOUT ČÍST
Filozofia 4/2017 - alterego.sk
Knihy, filmy a hry v internetovej predajni Vydavateľstva Matice slovenskej. Klenoty slovenskej literatúry, odborné knižky i detská literatúra. Zĺavy až 50%.
Transformácia a premeny politických systémov v krajinách ...
2018 [4] BRIX, Richard. Zákonodamá moc v krajinách vyšehradskej skupiny. In Transformácia a premeny politických systémov v krajinách Vyšehradskej skupiny. Bratislava lris -Vydavateľstvo a tlač, 2018, s. 55. lsBN 978-80-8200-031-6
SOUVISEJÍCÍ KNIHY