Firemné plánovanie eBook

Fatimma.cz Firemné plánovanie Image

INFORMACE

Firemné plánovanie je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Štefan Marsina. Přečtěte si s námi knihu Firemné plánovanie na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2009

NÁZEV SOUBORU: Firemné plánovanie.pdf

VELIKOST SOUBORU: 5,45 MB

ISBN: 9788089393046

POPIS
Podnik v trhovej ekonomike musí dobre poznať a neprestajne analyzovať podnikateľské prostredie, predovšetkým trh a jeho vývoj, aby mohol pružne reagovať na neustále zmeny. Zdrojom zmien sú meniace sa požiadavky a preferencie zákazníkov, správanie sa dodávateľov, rast cien vstupov, ale aj zmeny v daňovej, colnej či ekologickej legislatíve...Miroslav Grznár, Peter Šinský, Štefan Marsina
STÁHNOUT ČÍST
Strategické plánovanie - EuroEkonóm.sk
Firemné plánovanie v MaSP - e. Samoprihlásenie sa do kurzu (Študent) Do tohto kurzu sa nemôžu dostať hostia, prihláste sa prosím. Pokračovať ...
Projekty Digitální akademie: Data v Brně - podzim 2019 ...
Strategické plánovanie je proces, ktorý zahŕňa výskum podmienok trhu, potrieb a želaní zákazníka, identifikáciu silných a slabých stránok, špecifikáciu sociálnych, politických a legislatívnych podmienok podnikania, a určenie disponibility zdrojov, ktoré môžu znamenať pre podnik jeho príležitosť, resp. hrozbu.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY