Stavebný zákon eBook

Fatimma.cz Stavebný zákon Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Stavebný zákon! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Stavebný zákon a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2017

NÁZEV SOUBORU: Stavebný zákon.pdf

VELIKOST SOUBORU: 8,14 MB

ISBN: 9788081730467

POPIS
Publikácia obsahuje aktualizované úplné znenie zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) s právnym stavom k 1. októbru 2017.
STÁHNOUT ČÍST
§ 139b paragraf 139b - Stavební zákon č. 50/1976 Sb ...
Novelizovaný stavebný zákon s aktualizovanými dôvodovými správami v úplnom znení ZÁKON č. 50/1976 ZB. Z 27. APRÍLA 1976 O ÚZEMNOM PLÁNOVANÍ A STAVEBNOM PORIADKU (STAVEBNÝ ZÁKON) V ZNENÍ ZÁKONA SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY č. 139/1982 ZB., ZÁKONA č. 103/1990 ZB., ZÁKONA č. 262/1992 ZB., ZÁKONA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ ...
Stavebný zákon § 1 - § 39
(1) Stavebný úrad môže občanovi, ktorý je vlastníkom stavby, poskytnúť štátny stavebný príspevok na čiastočné alebo úplné krytie nákladov na nariadené nevyhnutné úpravy, odstránenie stavby, údržbu alebo zabezpečovacie práce, ak vlastník náklady nemôže uhradiť pre nedostatok vlastných prostriedkov a nemôže ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY