Soudní lékařství pro všeobecné praktické lékaře eBook

Fatimma.cz Soudní lékařství pro všeobecné praktické lékaře Image

INFORMACE

Hledáte knihu Soudní lékařství pro všeobecné praktické lékaře? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2014 a autorem je Igor Dvořáček? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2014

NÁZEV SOUBORU: Soudní lékařství pro všeobecné praktické lékaře.pdf

VELIKOST SOUBORU: 10,99 MB

ISBN: 9788087553756

POPIS
Kniha, která přehledně a srozumitelně shrnuje aktuální problematiku soudního lékařství, sepsal kolektiv soudních lékařů z odborné Společnosti soudního lékařství a soudní toxikologie ČLS JEP pod vedením prof. MUDr. Oldřicha Fryce. Vznikala v součinnosti s praktickým lékařem MUDr. Petrem Herlem. Díky spolupráci editora z řad praktických lékařů a specialistů z daného oboru, je publikace zpracována přímo na míru všeobecnému praktickému lékaři.Z úvodu editora:I přes změny ve zdravotnictví patří VPL mezi lékaře, kteří musejí podle potřeby provést ohledání mrtvého, tj. konstatovat smrt, stanovit přibližnou dobu a příčinu smrti a vyplnit List o prohlídce zemřelého. (…) Lékaři provádějící ohledání zde najdou informace, jak postupovat v různých situacích, např. při ohledání na silnici, železniční trati, oběšené nebo utopené osoby, mrtvého ve vaně, zastřelené osoby, mrtvého v požářišti a mrtvého dítěte. K dispozici je i návod, jak uvažovat o příčinách smrti, jak provést prohlídku, a mnoho dalších cenných informací potřebných k práci VPL, např. citace zákona č. 40/2009, kde je definováno ublížení na zdraví a těžká újma na zdraví, kdykteré druhy pitev indikovat, jak napsat zprávu pro policii a mnoho dalších.Obsah:1. Úvod2. Konstatování smrti2.1 Posmrtné změny2.1.1 Časné posmrtné změny2.1.2 Pozdní posmrtné změny2.1.3 Jiné formy posmrtných změn2.2 Určení doby smrti3. U rčení příčiny smrti4. Prohlídka zemřelé osoby nezjištěné totožnosti4.1 Význam identifikace4.2 Běžný postup při identifikaci4.3 Markanty4.3.1 Údaje všeobecné4.3.2 Údaje lékařské4.3.3 Údaje kriminalistické5. Spolupráce VPL s Policií ČR při prohlídce zemřelé osoby6. Jednání s pozůstalými6.1 Problémy právní6.2 Styk s pozůstalými6.3 Aspekt psychologický7. Nejčastější chyby při prohlídce zemřelých7.1 Obecně7.2 Vlastní prohlídka7.3 Stanovení diagnózy podle místa nálezu7.4 Posuzování vnitřních zranění7.5 Hodnocení zda poranění vznikla před smrtí nebo po smrti7.6 Přežívání po vzniku poranění a související schopnost jednání7.7 Předstírání mechanismu vedoucího ke smrti7.8 Nátlak rodiny8. Smrt přirozená9. Poranění tupým předmětem9.1 Tupá poranění zevní9.1.1 Místní pohmoždění kůže9.1.2 Tupá zhmoždění kůže a podkoží9.1.3 Oděrky kůže9.1.4 Rány kůže9.2 Tupá poranění vnitřních tkání a orgánů9.2.1 Poranění kloubů9.2.2 Poranění kostí9.2.3 Poranění vnitřních orgánů9.3 Náhoda, sebepoškození, vražda9.3.1 Náhoda9.3.2 Sebepoškození9.3.3 Vražda9.4 Závěrečné shrnutí9.5 Pád z výše10. Poranění ostrým předmětem10.1 Druhy zranění vznikající ostrým nástrojem10.1.1 Rány řezné10.1.2 Bodné rány10.1.3 Bodno-řezné rány10.1.4 Sečné rány10.1.5 Defenzivní rozkouskování těla10.2 Nálezy svědčící pro sebepoškození10.3 Nálezy svědčící pro aktivní útok ze strany druhé osoby10.4 Zranění svědčící pro náhodné poranění10.5 Poznámky na závěr11. Střelná poranění12. Udušení12.1 Oběšení12.2 Uškrcení12.3 Zardoušení12.4 Zakrytí nosu a úst12.5 Utonutí12.6 Znemožnění dýchacích pohybů12.7 Aspirace12.8 Udušení vdechováním neadekvátního složení vzduchu12.9 Polohová asfyxie13. Poškození zdraví fyzikálními vlivy13.1 Termické poranění při vysoké teplotě13.1.1 Místní (lokální)13.1.2 Celkové působení nadměrného tepla13.2 Termické poranění při nízké teplotě13.2.1 Celkové působení chladu13.2.2 Místní působení chladu (omrznutí)13.3 Porušení zdraví změnou tlaku okolního prostředí13.3.1 Dekompresní (kesonová) nemoc13.3.2 Barotrauma plic13.3.3 Pokles atmosférického tlaku13.3.4 Rázový přetlak13.4 Změny parciálního tlaku plynů13.4.1 V souvislosti s užitím dýchacích přístrojů – zejména u potápěčů13.4.2 V souvislosti s neadekvátním složením vzduchu13.5 Poranění elektrickým proudem13.5.1 Poranění bleskem13.6 Poranění zářením13.6.1 Nemoc z ozáření13.6.2 Laser – Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation14. Dopravní nehody14.1 Dopravní nehody v silničním provozu14.1.1 Chodci14.1.2 Cyklisté14.1.3 Motocyklisté14.1.4 Cestující v osobních automobilech14.1.5 Cestující v nákladních automobilech14.1.6 Cestující v autobusu14.1.7 Cestující v tramvaji14.2 Úrazy na železnici14.3 Nehody v letecké dopravě14.4 Shrnutí15. Smrt dítěte15.1 Smrt novorozence15.2 Smrt kojence15.3 Úmrtí starších dětí15.4 Násilí vůči dítěti16. Otrava16.1 Obecně16.2 Kdy myslet na otravu z údajů získaných ještě před prohlídkou16.3 Zevní prohlídka16.4 Náhodná smrt, sebevražda, vražda16.5 Zvláštní situace16.6 Závěr17. Výjezd lékaře k nálezu mrtvé osoby17.1 Obecný algoritmus rozhodování17.1.1 Lékařské konstatování smrti17.1.2 Zevní prohlídka17.1.3 Stanovení způsobu smrti17.1.4 Stanovení příčiny/bezprostřední příčiny smrti17.1.5 Stanovení doby smrti17.1.6 Vyplnění zdravotní dokumentace17.1.7 Rozhodnutí o pitvě17.2 Výjezd k mrtvému dítěti v bytě17.2.1 Kojenec17.2.2 Batole, starší a dospívající dítě17.3 Výjezd k oběšené osobě .17.4 Výjezd k mrtvé osobě v přírodní vodě17.5 Výjezd k mrtvé osobě ve vaně17.6 Výjezd lékaře k mrtvé osobě na silnici17.7 Výjezd lékaře k mrtvé osobě na železniční trati17.8 Výjezd k zastřelené osobě17.9 Výjezd k mrtvé osobě v požářišti17.10 Výjezd ke kosternímu nálezu18. Vyšetření živé osoby při ovlivnění alkoholem19. Odběr krve ke zjištění přítomnosti alkoholu20. Vyšetření a prohlídka těla toxikomana20.1 Vlastní vyšetření21. Vyšetření osoby při podezření na sexuálněmotivovanou agresi21.1 Prohlídka a vyšetření poškozené osoby lékařem21.2 Prohlídka oděvu oběti se zajištěním biologických stop21.3 Anamnéza21.4 Prohlídka těla21.5 Doporučené laboratorní odběry21.6 Zdravotnická dokumentace22. Vyšetření živé osoby na žádost PČR22.1 Komplexnost prohlídky22.2 Simulace, agravace, sebepoškození23. Lékařské zprávy pro Policii ČR23.1 Předběžná lékařská zpráva23.2 Lékařská zpráva o zranění24. Důležité právní normy spojené s uvedenou problematikou24.1 Zákon o zdravotních službách č. 372/2011 Sb.24.1.1 Postup při úmrtí24.1.2 Vyhláška o Listu o prohlídce zemřelého č. 297/2012 Sb.24.1.3 Příloha č. 1 k vyhlášce o zdravotnické dokumentaci č. 98/2012 Sb.24.2 Trestní zákoník 2013.
STÁHNOUT ČÍST
Petr Herle: Soudní lékařství pro všeobecné praktické ...
Kniha Soudní lékařství pro všeobecné praktické lékaře na www.alza.cz. Veškeré informace o produktu. Hodnocení a recenze Soudní lékařství pro všeobecné...
Odborný časopis Soudní lékařství | proLékaře.cz
Pro děti. Auto-moto. Knihy, zábava a další ... hry, zábava > Knihy > Učebnice a slovníky > Medicína, zdravotnictví > Soudní lékařství pro všeobecné praktické lékaře. Zajímavá cena Ilustrační obrázek. Soudní lékařství pro všeobecné praktické lékaře. Značka: RAABE Výrobní číslo: 978-80-87553-75-6 ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY