Psychologie osobnosti eBook

Fatimma.cz Psychologie osobnosti Image

INFORMACE

Hledáte knihu Psychologie osobnosti? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2010 a autorem je Marek Blatný? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2010

NÁZEV SOUBORU: Psychologie osobnosti.pdf

VELIKOST SOUBORU: 6,12 MB

ISBN: 9788024734347

POPIS
Monografie shrnuje nejnovější poznatky o hlavních tématech psychologie osobnosti – temperamentu, rysech, inteligenci, sebepojetí, motivaci a vývoji osobnosti. Důraz je kladen na vývoj v oboru za posledních pětadvacet let. Každá kapitola je uvedena krátkým historickým exkurzem a výčtem poznatků, které jsou v dané oblasti považovány za základní, následuje rozbor a kritické zhodnocení vývoje v dané tematické oblasti. Velká pozornost je věnována i otázkám osobní pohody a duchovního rozměru života člověka, spiritualitě. Do knihy je zařazeno i téma zcela nové: lidské ctnosti a silné stránky charakteru. Autorský kolektiv tvoří přední odborníci a odbornice české a slovenské psychologie, kteří se sami výzkumu osobnosti věnují. Kniha je proto napsána s hlubokou znalostí problému a jednotlivé kapitoly reflektují osobní témata jejich autorů a autorek. Přes svou vysokou odbornost je kniha napsána srozumitelným a čtivým jazykem, a osloví proto i zájemce o osobnost z řad širší veřejnosti.
STÁHNOUT ČÍST
Psychologie osobnosti, PSY - Psychologie - - unium.cz
Psychologie osobnosti Pojem osobnost se běžně používá i mimo psychologickou terminologii, a to v různém smyslu; např. jako právní subjekt, jedinec dosahující výjimečných výsledků, historické osoby, osoby s významným společenským postavením.
TYPY OSOBNOSTI UČITELŮ | Psychologie v teorii a praxi
Psychologie osobnosti. Struktura osobnosti. Schopnosti = ps. vlastnosti, které čověku umožňují naučit se různým činnostem a vykonávat je - Vlohy = vrozené předpoklady pro utváření určité schopnosti - nadání, talent, genialita => rozumové schopnosti ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY