Trestní právo procesní eBook

Fatimma.cz Trestní právo procesní Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Trestní právo procesní! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Trestní právo procesní a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2007

NÁZEV SOUBORU: Trestní právo procesní.pdf

VELIKOST SOUBORU: 1,60 MB

ISBN: 8072016415

POPIS
Nové, aktualizované vydání úspěšné učebnice trestního práva procesního. Autorský kolektiv tvoří interní a externí pedagogové právnických fakult v Praze, Olomouci, Brně. Učebnice systematicky vykládá pojmy a instituty trestního práva procesního, jednotlivě i ve vzájemných souvislostech. Přihlíží k posledním změnám právní úpravy, poznatkům nauky i rozhodovací činnosti aplikační praxe. Obsahuje také kapitolu o trestním právu procesním v evropských souvislostech. K usnadnění studia slouží ve vhodných případech také grafy znázorňující průběh trestního řízení v jeho jednotlivých stadiích. Učebnici jsme vybavili podrobným věcným rejstříkem a její obsah přeložili do čtyř světových jazyků. Spolu s učebnicí trestního práva hmotného (Jelínek, J. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 2. aktualizované vydání. Linde Praha 2006) tvoří učebnice trestního práva procesního úplnou řadu učebnic pro studium základního oboru platného práva.
STÁHNOUT ČÍST
Recenze: Trestní právo procesní; Výběr z důležit | epravo.cz
Trestní právo Trestní právo odvětví práva veřejného účelem je chránit práva je chránit práva a oprávněné zájmy osob, společnosti a sátu před trestnými činy prostředek „ultima racio" tedy použije se pouze v tom případě, že všechny jiné prostředky jsou pro danou situaci nedostačující dělíme na právo hmotné a procesní Hmotné právo určuje která ...
Trestní právo - Wikipedie
Sedmé vydání učebnice Trestní právo procesní reaguje na nejnovější legislativu a judikaturu v oblasti trestního práva, reflektuje i úpravu mimo trestní řád a trestní zákoník, zejména v reakci na přijetí zákona o mezinárodní justiční spolupráci, zákona o obětech trestných činů a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY