Starší zboru eBook

Fatimma.cz Starší zboru Image

INFORMACE

Starší zboru je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Jeramie Rinne. Přečtěte si s námi knihu Starší zboru na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2018

NÁZEV SOUBORU: Starší zboru.pdf

VELIKOST SOUBORU: 5,50 MB

ISBN: 9788081561412

POPIS
Ako vyzerá efektívny vedúci zboru? Rinne Zámerom tejto knihy je poskytnúť stručnú a ľahko zapamätateľnú „pracovnú náplň“ starších. Pastor Jeramie Rinne ju odvodzuje z biblického učenia o vodcovstve v cirkvi. Zostavil materiál, ktorý sa ľahko číta, ktorý je inšpirujúcim zhrnutím úlohy staršieho a je možné ho dať novému alebo potenciálnemu staršiemu, ktorý potrebuje vedieť, kto je to starší a čo robí. Cieľom je povzbudiť starších, aby sa ujali svojho povolania s milosťou, múdrosťou a jasnou víziou.Táto kniha nie je len pre súčasných starších alebo pre tých, ktorí o službe staršieho uvažujú. Je takisto pre členov cirkevného zboru, aby lepšie rozumeli svojim duchovným vodcom a pomáhali im. Jednota členov a vedúcich zboru napomáha trpezlivo budovať zdravý zbor, ktorý čoraz viac odráža Boží charakter v takej podobe, v akej bol zjavený v jeho Slove.
STÁHNOUT ČÍST
Apoštolská cirkev na Slovensku Sabinov - Kontakt
Ak starší dosiahnu u previnilca zmenu zmýšľania a on kajúcne prijme karhanie a naprávanie, neohrozuje už ducha zboru. Čo ak sa však hriešnik nekajá a odmieta láskavé rady od starších? Je vylúčený, čo vedie k ‚zničeniu', teda k odstráneniu zhubného vplyvu spomedzi nás a k zachovaniu ducha zboru. (Prečítajte 1.
Kniha: Starší zboru (Jeramie Rinne) | Martinus
Kniha: Starší zboru (Jeramie Rinne). Nakupujte knihy online vo vašom obľúbenom kníhkupectve Martinus!
SOUVISEJÍCÍ KNIHY