SSRI - léky prvé volby eBook

Fatimma.cz SSRI - léky prvé volby Image

INFORMACE

Hledáte knihu SSRI - léky prvé volby? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2001 a autorem je Jaromír Švestka? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2001

NÁZEV SOUBORU: SSRI - léky prvé volby.pdf

VELIKOST SOUBORU: 9,81 MB

ISBN: 0

POPIS
Selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (Selective Serotonin Re-uptake Inhibitor – SSRI) znamenaly výrazný pokrok ve vývoji nových antidepresiv. SSRI byly uvedeny na trh v druhé polovině osmdesátých a prvé polovině devadesátých let (fluvoxamin 1983, fluoxetin 1988, citalopram 1988/89, sertralin 1992, paroxetin 1993). SSRI představují skupinu psychofarmak, která byla poprvé v historii vyvinuta na základě teoretických úvah o významu serotoninu v patogenezi deprese a nikoliv na základě náhodného objevu jako jiné antidepresivní preparáty. Od té doby se SSRI staly pro svou účinnost, jednoduchost podávání, dobrou snášenlivost a bezpečnost při předávkování v podstatě antidepresivy prvé volby a v mnoha státech byla jejich preskripce uvolněna i pro praktické lékaře navzdory jejich vyšší ceně; v důsledku této strategie začalo být adekvátně a časněji léčeno daleko více depresivních nemocných v populaci. Z obsahu: Indikace SSRI * Potenciace účinku SSRI * Lze urychlit nástup účinku SSRI? * Dávkování SSRI * Chemická struktura SSRI * Farmakokinetika SSRI * Genetický polymorfismus, ovlivnění cytochromu P450 a farmakokinetické interakce * Farmakodynamika SSRI * Bezpečnost a nežádoucí účinky SSRI
STÁHNOUT ČÍST
Profil uživatele poklad - Trh knih - můj antikvariát online
Za prvé je to kvůli tomu, že u žen všeobecně dochází k již zmíněnému častějšímu předepisování léků - v roce 2010 navštívilo lékaře jen v Americe podle Agentury pro zdravotní výzkum kvůli nějakému předpisu na léky 74 procent všech žen proti 57 procentům mužů.
PDF Antidepresiva Ssri V Léčbě Deprese a Úzkostných Poruch ...
(OCD), měla by být léčena kombinací selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) s antagonisty dopami-nových receptorů. Klonidin je racionální volba, pokud se vyskytuje společně Tourettova a hyperkinetická porucha. Klíčová slova: Tourettův syndrom, tiky, farmakoterapie, léky prvé volby. Obrázek 1.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY