Justinián eBook

Fatimma.cz Justinián Image

INFORMACE

Justinián je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Mischa Meier. Přečtěte si s námi knihu Justinián na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2009

NÁZEV SOUBORU: Justinián.pdf

VELIKOST SOUBORU: 3,93 MB

ISBN: 9788086818887

POPIS
Jednou z výrazných změn, k nimž došlo v pozdní antice, bylo přenesení hlavního města říše z Říma do nově založené Konstantinopole, která se na dalších tisíc let stala centrem východořímské, resp. byzantské říše. Jejím nejvýznačnějším panovníkem byl bezpochyby císař Justinián I. (527–565), jemuž je věnována tato monografie německého historika M. Meiera. V českém překladu je kniha vůbec první publikací, jež se podrobněji zabývá dobou Justiniánovou – přitom války proti Vandalům, Gótům i Peršanům, kodifikace římského práva, povstání Nika, ale i bohatá umělecká činnost za vlády Justiniánovy, kterou přibližuje obrazová příloha, tvoří významné období dějin na přelomu mezi antikou a středověkem.
STÁHNOUT ČÍST
Byzantské císařství | Stručné Dějiny Evropy [ 476 - 565 ...
Justinián II. pokračoval velice energicky v politice rozšiřování thémní organizace, a to především na Balkáně na obranu proti Bulharům, kde vedle nedávno založeného thematu Thrakesion bylo zřízeno thema Hellas ve středním Řecku. Dříve zpustošené části říše byli nyní osídlovány rolníky a vojíny - stratioty.
Justinián I. Veliký
Justinián je jméno patřící více osobám: . Justinián I., zvaný Veliký (483-565) - východořímský císař Justinián II., zvaný Rhinotmetos (669-711) - východořímský císař Justinian von Welz (1621-1666/8) - rakouský šlechtic; James Justinian Morier (1780-1849) - britský diplomat a spisovatel; Claus Philipp Maria Justinian Schenk, hrabě von Stauffenberg ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY