Teória práva eBook

Fatimma.cz Teória práva Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Teória práva! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Teória práva a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2019

NÁZEV SOUBORU: Teória práva.pdf

VELIKOST SOUBORU: 3,11 MB

ISBN: 9788089603732

POPIS
Druhé, doplnené a aktualizované vydanie učebnice Teória práva obsahuje v porovnaní s prvým vydaním viaceré úpravy a doplnenia, najmä v kapitolách venovaných tvorbe, výkladu a aplikácii práva. Učebnica reaguje na spoločenský a právny vývoj, vrátane ústavných zmien či novej úpravy procesu tvorby právnych predpisov. Učebnica navyše poskytuje rozšírené úvahy venované normativite, povahe štátnej moci, sociálno-psychologickým východiskám demokratickej formy vlády či deľbe moci. Pôvodné závery a argumenty z prvého vydania sú tak podrobené prísnemu skúmaniu, a to aj vo svetle čerstvej doktríny či judikatúry. Obsah a štýl textu učebnice zostal prispôsobený potrebám študentov právnických fakúlt, na viacerých miestach však ponúka odpovede aj širšiemu právnickému prostrediu, vrátane praktikov práva.
STÁHNOUT ČÍST
Teorie práva - Wikipedie
შეცვლილია კითხვების შინაარსი, პასუხების გაცემის დროს ...
Teória práva na križovatke | Právní prostor
Novoty v programe štúdia práva na Právnickej fakulte Univerzity Ko­ menského v školskom roku 1997/1998 ovplyvnili aj zmenu zámeru autora učebnice Teória práva pripraviť jej rozšírené a inovované vydanie dva-tri roky po jej prvom vydaní. Nebolo to nutné. V prechodnom období vyme-
SOUVISEJÍCÍ KNIHY