Dimenze ochrany lidských práv v Evropské unii eBook

Fatimma.cz Dimenze ochrany lidských práv v Evropské unii Image

INFORMACE

Hledáte knihu Dimenze ochrany lidských práv v Evropské unii? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno none a autorem je Naděžda Šišková? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: none

NÁZEV SOUBORU: Dimenze ochrany lidských práv v Evropské unii.pdf

VELIKOST SOUBORU: 5,25 MB

ISBN: 8072017102

POPIS
Druhé aktualizované a rozšířené vydání známé publikace zachycuje vývoj a zvláštnosti ochrany lidských práv na úrovni nadnárodních entit (přes soudní doktrínu k Listině základních práv EU). Nové vydání akcentuje aktuální otázky a cesty jejich řešení, včetně prostředků vynucování ustanovení Listiny základních práv a přistoupení k Evropské úmluvě lidských práv.
STÁHNOUT ČÍST
Ochrana a prosazování lidských práv - Consilium
přistoupení Evropské unie k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod. Za tímto úelem bude pojednáno o problematice přistoupení nejprve v širším slova smyslu, bude tedy vymezen také souasn ý stav ochrany lidských práv v Evropě.
Jednotky: Ochrana základních práv v Evropské unii
V současné době ji již naprostá většina evropských států ratifikovala, nebo alespoň podepsala. Myšlenkově navazuje na princip ochrany soukromí obsažený v čl. 8 podstatně starší Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod z roku 1950, jejíž obsah je k dispozici zde.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY