Košice v slovenskej historiografii eBook

Fatimma.cz Košice v slovenskej historiografii Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Košice v slovenskej historiografii! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Košice v slovenskej historiografii a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2016

NÁZEV SOUBORU: Košice v slovenskej historiografii.pdf

VELIKOST SOUBORU: 3,41 MB

ISBN: 9788097189525

POPIS
Súčasné druhé najväčšie mesto Slovenskej republiky a sídlo jej ústavného súdu, východoslovenská metropola Košice, patrilo vždy k popredným mestám Uhorska. Vďaka svojmu zástoju v uhorských dejinách sa Košice prirodzene dostali do stredobodu maďarského národného príbehu ako jedno z najdôležitejších miest pamäti príslušníkov maďarského národa (Rákociho mesto, mesto kurucov). To na druhej strane nebránilo (česko)slovenskej politickej a intelektuálnej elite považovať Košice za pôvodne etnicky slovenské mesto, ktoré bolo násilne zmaďarizované. Preto po pričlenení mesta k Československu v rokoch 1918 – 1920 a opäť 1945 bolo prirodzeným záujmom, ale i povinnosťou slovenských historikov prisvojiť si, resp. nacionalizovať ich dejiny a týmto spôsobom legitimizovať ich držbu na národnom teritóriu.Vedecká monografia košického historika Ondreja Ficeriho analyzuje spôsoby, ktorými slovenskí historici pristupovali k inkorporovaniu dejín tohto multietnického mesta do národného naratívu a ktorými sa vymedzovali voči hegemónnemu obrazu „maďarského mesta“ produkovanému maďarskou historiografiou. Sleduje intenzitu tohto nacionalizačného procesu, pričom prichádza k zisteniu, že intenzívna vedecká polemika o „národný“ charakter Košíc vypukla medzi oboma historiografiami až v kritickom roku 1938, kedy boli Košice na základe Viedenskej arbitráže prisúdené Maďarsku. Autor si kladie otázky, aké postavenie zaujímali Košice v slovenských dejinách a v slovenskej historiografii od jej vzniku až po súčasnosť, kedy stáli v centre a kedy na periférii jej záujmu a prečo sú považované za mesto s nespracovanými dejinami. V neposlednom rade predkladaná publikácia s vyše 400 zanalyzovanými monografiami, vedeckými štúdiami a syntézami predstavuje komplexný prehľad o doposiaľ vydanej slovenskej historiografickej produkcii k dejinám nášho druhého najväčšieho mesta.
STÁHNOUT ČÍST
Ponuka domov na predaj v Košiciach | Nehnutelnosti.sk
THE ETHNIC IMAGE OF THE TOWN OF KOŚICE IN SLOVAK HISTORIOGRAPHY UNTIL 1918. The article aims to reconstruct the ethnic image of the town of Košice produced by members of Slovak historiography in the period of existence of the historical Hungary. In
Košice v slovenskej historiografii / Košice in Slovak ...
: National identity of Jews in Bohemia from 1918 to 1938 2015 Obraz Košíc v slovenskej historiografii v rokoch 1918 - 1938 The Image of the town of Košice in Slovak historiography 1918 - 1938 2015 Teórie etnickej identity kanchan chandrovej a národnej indiferencie a možnosti ich uplatnenia pri historickom i etnologickom výskume ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY