Právnická latinčina eBook

Fatimma.cz Právnická latinčina Image

INFORMACE

Hledáte knihu Právnická latinčina? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2008 a autorem je Jarmila Vaňková? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2008

NÁZEV SOUBORU: Právnická latinčina.pdf

VELIKOST SOUBORU: 3,70 MB

ISBN: 9788080782368

POPIS
Tretie prepracované vydanie Učebnica Právnická latinčina je určená predovšetkým študentom práva, ale aj všetkým tým, ktorí sa s termínmi právnickej latinčiny stretávajú pri svojej práci alebo záľubách. Obsahuje ucelený súbor latinských gramatických pravidiel, ktorý umožňuje rýchly prístup k porozumeniu právneho textu.Jej cieľom je priviesť čitateľa (používateľa) čo najkratšou a najjednoduchšou cestou k spoľahlivej orientácii v právnických termínoch a v právnej frazeológii. Tomuto cieľu zodpovedá aj 25 cvičení zostavených zo živých latinských slov, morálnych pravidiel, právnických výrokov a citátov antických autorov. Cvičebnú časť uzatvárajú súvislé texty vyňaté z rímskych učebníc práva a ukážky z dvoch rečí, ktoré pred vyše dvadsiatimi storočiami predniesol M. Tullius Cicero pred súdom a v senáte a ktorých obsah je aktuálny aj pre dnešných študentov. Pomerne rozsiahlu časť učebnice tvorí latinsko-slovenský slovník, ktorý je určený nielen na preklad cvičebnej časti, ale aj právnických textov vôbec, pretože obsahuje bežnú právnu frazeológiu a vybrané termíny.
STÁHNOUT ČÍST
Právnická latinčina - Právnická literatúra - Vysoké školy ...
Témy bakalárskych a diplomových prác z predmetu Právnická latinčina; Témy bakalárskych a záverečných práca z predmetu Dejiny štátu a práva na území Slovenska; Banskobystrická škola právnych dejín. V. ročník - Inštitúty rodinného práva v historických reflexiách; VI. ročník - Ústavy v dejinách
Právnická latinčina | Wolters Kluwer SR s. r. o.
Témy bakalárskych a diplomových prác z predmetu Právnická latinčina; Témy bakalárskych a záverečných práca z predmetu Dejiny štátu a práva na území Slovenska; Banskobystrická škola právnych dejín. V. ročník - Inštitúty rodinného práva v historických reflexiách; VI. ročník - Ústavy v dejinách
SOUVISEJÍCÍ KNIHY