Regulace reklamy. Komentář eBook

Fatimma.cz Regulace reklamy. Komentář Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Regulace reklamy. Komentář! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Regulace reklamy. Komentář a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2009

NÁZEV SOUBORU: Regulace reklamy. Komentář.pdf

VELIKOST SOUBORU: 8,66 MB

ISBN: 0

POPIS
Předkládaná publikace přináší vybrané komentované právní předpisy (části předpisů), které jsou pro reklamu v ČR zásadní: zákon o regulaci reklamy, nekalou soutěž upravenou v obchodním zákoníku, speciální úpravu reklamy, teleshoppingu a sponzoringu v zákoně o provozování rozhlasového a televizního vysílání, zákon o ochraně spotřebitele. Komentář obsahuje poznatky z právní praxe, je rovněž doplněn o rozhodovací praxi orgánů dozoru, soudů, včetně Nejvyššího správního soudu. Součástí výkladu jsou i dokumenty EU vztahující se k reklamě.Publikace je určena nejen advokátům a právníkům, kteří se touto problematikou zabývají, ale je koncipována jako pomůcka pro širší veřejnost (včetně zadavatelů, zpracovatelů a šiřitelů reklamy), ale i pro studenty vysokých škol oborů zaměřených na komunikační média.
STÁHNOUT ČÍST
Stát proti chudým XXXVIII: Regulace reklamy | Pravý prostor
Dalším absurdním příkladem je striktní regulace srovnávací reklamy, kde je velmi omezené porovnávání výrobků nebo služeb. Celkově je prostředí díky regulacím složitější, je těžší proniknout na trh a zanáší to do systému další náklady navíc, které dopadají nejcitelněji právě na chudé lidi.
Regulace reklamy na víno by ohrozila rozvoj vinařství ...
regulace reklamy v pohřebnictví - Kompletní judikatura/judikáty - více než 600.000 rozsudků všech soudů ČR, SR a EU. Všechny zveřejněné rozsudky soudů, rozsudek soudu, soudní rozhodnutí, judikáty Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR, Vrchních soudů a SDEUÚstavního soudu ČR
SOUVISEJÍCÍ KNIHY