Správní právo procesní eBook

Fatimma.cz Správní právo procesní Image

INFORMACE

Hledáte knihu Správní právo procesní? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2008 a autorem je Vladimír Novotný? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2008

NÁZEV SOUBORU: Správní právo procesní.pdf

VELIKOST SOUBORU: 7,41 MB

ISBN: ",

POPIS
Předmětem vysokoškolské učebnice je správní právo procesní – obecná část. Učebnice jednoduchou a srozumitelnou formou zprostředkovává právní úpravu správního procesu, s cílem umožnit pochopení jejího smyslu a významu a také získat základní orientaci v této problematice. Obsahuje odkazy na některá ustanovení zvláštních zákonů, kde se autoři pokusili demonstrovat konkrétní obsah jednotlivých procesních institutů správního řádu a jejich promítnutí do zvláštní právní úpravy. 2. vydání učebnice přináší doplnění látky a dílčí úpravy v jejím systematickém uspořádání. Změny a doplňky jsou důsledkem vědeckých poznání, soudní judikatury, ale i pedagogických zkušeností obou autorů. V závěru učebnice jsou přiloženy vybrané judikáty, které reagují na novou právní úpravu správního práva procesního.
STÁHNOUT ČÍST
Správní právo procesní / Nejlevnější knihy
procesní právo. prostředek k naplnění vlastního účelu práva. úprava postupu orgánů veřejné moci při . rozhodování o hmotněprávních vztazích = aplikace práva. ... správní řízení - správní řád - problém ale: některé zákony, obsahující hmotně-právní úpravu.
Správní právo procesní - Právo — testi.cz, online testy
Seznam judikátů v sekci Správní právo procesní. I pokud nemá organizační složka zahraniční právnické osoby na území České republiky postavení osoby zúčastněné na správě daní, doručuje se této zahraniční právnické osobě na adresu sídla pobočky nebo jiné organizační složky jejího obchodního závodu zřízené v České republice, týká-li se písemnost ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY