Podnikove financie eBook

Fatimma.cz Podnikove financie Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Podnikove financie! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Podnikove financie a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2010

NÁZEV SOUBORU: Podnikove financie.pdf

VELIKOST SOUBORU: 5,69 MB

ISBN: 9788080783679

POPIS
Zbierka príkladov nadväzujúca na vysokoškolskú učebnicu K. Vlachynský a kol.: Podnikové financie spracúva problematiku aplikačným spôsobom. Každá kapitola má teoretické východiská danej problematiky, na ktorú nadväzujú riešené a neriešené príklady. V oblasti teórie vychádza z najnovších poznatkov a prístupov vo finančnej vede, v praktickej aplikácii rešpektuje súčasné normy a pravidlá platné vo financiách a účtovníctve. Publikácia je zameraná najmä na získavanie finančných zdrojov a ich umiestňovanie do majetku podniku, na ohodnocovanie podniku, vzťahy k zahraničiu, analýzu finančnej situácie a finančné plánovanie podniku, finančné aspekty združovania podnikov. Je určená študentom ekonomických fakúlt a pracovníkom z praxe.
STÁHNOUT ČÍST
Kniha: Podnikové financie (Elena Fetisovová) | Martinus
Přednášející: Hana Scholleová (gar.), Karel Šteker Cvičící: Hana Scholleová (gar.), Karel Šteker Předmět zajišťuje: oddělení ekonomických studií Anotace: Cílem je rozvinutí a prohloubení znalostí a dovedností v oblasti nástrojů finančního řízení, financování potřeb podniku, jakož i rozborů výkonnosti.
Podnikové financie - Ladislav; Podhorská Ivana Vagner ...
Podnikové financie spracúva problematiku aplikačným spôsobom. Každá kapitola má teoretické východiská danej problematiky, na ktorú nadväzujú riešené a neriešené príklady. V oblasti teórie vychádza z najnovších poznatkov a prístupov vo finančnej vede, v praktickej aplikácii rešpektuje súčasné normy a pravidlá ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY