Novelizovaný Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 38/2008 eBook

Fatimma.cz Novelizovaný Zákon o odmeňovaní  niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 38/2008 Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Novelizovaný Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 38/2008! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Novelizovaný Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 38/2008 a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2008

NÁZEV SOUBORU: Novelizovaný Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 38/2008.pdf

VELIKOST SOUBORU: 3,13 MB

ISBN: 13359517

POPIS
Zákon č. 553/2003 Z.z. zo 7. novembra 2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 369/2004 Z.z., Zákona č. 81/2005 Z.z., Zákonna č. 131/2005 Z.z., Zákona č. 628/2005 Z.z., Zákona č. 231/2006 Z.z., Zákona č. 348/2007 Z.z., Zákona č. 519/2007 Z.z., Zákona č. 385/2008 Z.z. a Zákona č. 474/2008 Z.z.
STÁHNOUT ČÍST
552/2003 Z. z. Zákon o výkone práce vo verejnom záujme ...
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení zákona č. 75/2020 Z. z. 67 17. 4. 2020: 22. 4. 2020
Nariadenie - zvýšenie stupnice platových taríf ...
„Súčasťou programu kolektívneho vyjednávania bol aj Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2007 pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. V nadväznosti na novelizovaný Zákonník práce sa týmto ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY