Rok 1989 v Plzni a západních čechách eBook

Fatimma.cz Rok 1989 v Plzni a západních čechách Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Rok 1989 v Plzni a západních čechách! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Rok 1989 v Plzni a západních čechách a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2001

NÁZEV SOUBORU: Rok 1989 v Plzni a západních čechách.pdf

VELIKOST SOUBORU: 10,91 MB

ISBN: 8086473554

POPIS
Jak to bylo v Plzni, Domažlicích, Chebu a Tachově v listopadu 1989? Kdo "dělal" revoluci? Jak dopoadly první svobodné volby v západních Čechách? Odpovědi na tyto otázky hledali studenti prvního ročníku politologie Fakulty humanitních studií Západočeské univerzity. Sborník jejich prací ukazuje čtenáři pohled nové mladé generace na dobu převratných změn, na chování a jednání jejich studentských předchůdců, strůjců listopadové revoluce v Plzni i ostatních obyvatel Západočeského kraje. Je také inspirací k zamyšlení nad událostmi, od jejichž konání neuběhlo ještě tolik času a které se přesto staly radikálním zlomem v našich životech.
STÁHNOUT ČÍST
Rok 1989 v Plzni a západních čechách | Odborná literatura ...
Listopad 1989 v Plzni objektivem Radovana Kodery. přednáškový sál, Pražská 13. 15/11/2019 - 15/12/2019. ... Rok 1918 a umění v Plzni. Čsl. samostatnost v historii plzeňského uměleckého života 1914-1938 ... která vznikala v poslední dekádě před pádem totalitního režimu v Čechách, ...
Komunisté se snažili překroutit fakta o osvobození Plzně ...
70. a 80. léta: V Plzni působila první tiskárna v Čechách, z jejíž produkce se dodnes dochovalo sedm tisků. Dle nejnovějších výzkumů byla první knihou tištěnou v Plzni (a také v Čechách) latinská Statuta Arnošta z Pardubic, která nesou datum vytištění 26. dubna 1476.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY