Pohrebné obrady eBook

Fatimma.cz Pohrebné obrady Image

INFORMACE

Hledáte knihu Pohrebné obrady? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2019 a autorem je none? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2019

NÁZEV SOUBORU: Pohrebné obrady.pdf

VELIKOST SOUBORU: 1,25 MB

ISBN: 9788081613418

POPIS
Dotlač obnovenej slovenskej verzie z roku 2008Pohrebná liturgia je úzko spätá s prežívaním veriacich. Jej cieľom nie je len modlitba za zomrelého, ale taktiež prebudenie viery a nádeje u členov jeho rodiny a účastníkov pohrebu.Cirkev sa modlí a verí: „Očakávam vzkriesenie mŕtvych a život budúceho veku.“ Pohrebné obrady sú posvätným úkonom, pri ktorom Cirkev zveruje Bohu svojich bratov a sestry vo viere, vyznáva svoju vieru a uznáva Božie pôsobenie v živote človeka.Utrpenie, smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista sú vzorom života kresťana. Obradmi, ktoré sprevádzajú rozlúčku so zosnulými, spoločenstvo veriacich slávi nielen spásu, ktorú pre nás získal Kristus, ale nás aj zjednocuje s príbuznými, priateľmi a známymi, s ktorými zosnulí bratia a sestry prežívali časť svojho života, práce, vzťahov, citov a viery v Boha.Kresťanská liturgia pohrebu je slávením Kristovho veľkonočného tajomstva, pri ktorom sa Cirkev modlí za svoje deti, začlenené sviatosťou krstu do smrti a zmŕtvychvstania Ježiša Krista.Preto Cirkev ako súcitná matka svojimi modlitbami a prinášaním obety svätej omše chce byť pre zomrelých duchovnou pomocou a pre pozostalých útechou i nádejou v ich žiali, že všetci pokrstení v Krista raz vstanú k novému životu. Druhý vatikánsky koncil v konštitúcii o liturgii vyjadril požiadavku revízie pohrebných obradov takým spôsobom, aby výstižnejšie vyjadrovali veľkonočnú povahu kresťanskej smrti a zároveň zohľadnili tradície miestnej cirkvi (porov. Sacrosanctum concilium, bod 81). 8
STÁHNOUT ČÍST
Pohrebné obrady - Spolok svätého Vojtecha OBCHOD
Pohrebné a kremačné obrady vykonáva i pre súkromné pohrebné služby. Vedenie. Radoslav Vavruš, riaditeľ, tel.: +421 2 507 001 01, e-mail: [email protected] Kontaktné údaje. MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Šafárikovo námestie č. 3 811 02 Bratislava +421 250 700 111
Knihy - ZAEX
Partizánske | Trenčín | Nováky ⚰️ Preprava zosnulých, viazanie vencov, predaj rakiev, prevádzkovanie pohrebiska. 🕯️ Vo vašej ťažkej situácii sa vás snažíme čo najviac odbremeniť poskytovaním čo najkompletnejších služieb.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY