Zákon o verejnom obstarávaní eBook

Fatimma.cz Zákon o verejnom obstarávaní Image

INFORMACE

Zákon o verejnom obstarávaní je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Zákon o verejnom obstarávaní na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2013

NÁZEV SOUBORU: Zákon o verejnom obstarávaní.pdf

VELIKOST SOUBORU: 6,80 MB

ISBN: 9788056200070

POPIS
Autorský kolektív na čele s majiteľom špecializovanej právnej firmy spracoval komplexnú,prakticky zameranú publikáciu k právnej úprave verejného obstarávania. Autori podrobne rozpracovali jednotlivé ustanovenia zákona po dvoch veľkých novelizáciách v prvom polroku 2013 a ku každému komentovanému ustanoveniu uviedli vysvetlivky.
STÁHNOUT ČÍST
Šesť dôležitých zmien vo verejnom obstarávaní | Zisk manažment
Legislatívne okienko - Novela zákona o VO k 01.01.2020 . Národná rada Slovenskej republiky dňa 17. 10. 2019 schválila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej ...
PDF o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení a dopĺňa aktuálny zákon o verejnom obstarávaní a nenahrádza jeho originálne znenie zverejnené v Zbierke zákonov SR, ktoré jediné predstavuje záväzný text zákona)
SOUVISEJÍCÍ KNIHY