Najstaršie právo na Slovensku? eBook

Fatimma.cz Najstaršie právo na Slovensku? Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Najstaršie právo na Slovensku?! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Najstaršie právo na Slovensku? a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2016

NÁZEV SOUBORU: Najstaršie právo na Slovensku?.pdf

VELIKOST SOUBORU: 9,75 MB

ISBN: 9788081685071

POPIS
Pokus o rekonštrukciu predcyrilometodského normatívneho systémuAmbíciou monografie je identifikácia najstaršej slovanskej právnej terminológie používanej na území Slovenska v období Veľkej Moravy a pokus o rekonštrukciu archaického normatívneho systému využívajúceho túto terminológiu. Autori poukazujú na skutočnosť, že hoci normy spísané v zachovaných veľkomoravských pamiatkach predstavujú primárne iba preklad byzantských právnych textov, čiastočne prispôsobený reáliám Veľkej Moravy, pri týchto prekladoch zapisovatelia zachytili dobovú slovanskú právnu terminológiu ešte predcyrilometodského pôvodu. Jej možný dobový obsaha význam sa následne v osobitnej časti monografie spoluautori pokúšajú rekonštruovať – analyzujú pritom všeobecné termíny ako sú pravda, zákon, zákonník, a i., termíny naznačujúce spôsob organizácie spoločnosti (vladyka, knieža, župan, kmeť, oblasť a i.), termíny označujúce osobný status (otrok, slobodný), rodinný stav a jeho zmeny (svadba), termíny označujúce majetkové vzťahy, vlastníctvo a jeho prevod (imanie a i.), termíny súvisiace s riešením sporov (súd, svedok a i.), a napokon výrazy spojené s deliktuálnym konaním (krádež, vražda).Autori prichádzajú k záveru, že doteraz podrobnejšie nepreskúmané slovanské právne terminologické bohatstvo veľkomoravských prameňov predstavuje rovnako významný zdroj poznatkov o archaickom práve ako ktorýkoľvek ranostredoveký germánsky kódex.
STÁHNOUT ČÍST
PDF Meštianske právo na Slovensku v stredoveku
Kupte knihu Najstaršie právo na Slovensku? (Tomáš Gábriš) s 17 % zľavou za 12.66 € v overenom obchode. Prelistujte stránky knihy, prečítajte si recenzie čitateľov, nechajte si odporučiť podobnú knihu z ponuky viac ako 20 miliónov titulov.
Malý Rím - Trnava a Nitra - Najstaršie Mesto Na Slovensku ...
Všechny informace o produktu Kniha Najstaršie právo na Slovensku? - Tomáš Gábriš, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze Najstaršie právo na Slovensku? - Tomáš Gábriš.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY