Najstaršie právo na Slovensku? eBook

Fatimma.cz Najstaršie právo na Slovensku? Image

INFORMACE

Hledáte knihu Najstaršie právo na Slovensku?? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2016 a autorem je Tomáš Gábriš? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2016

NÁZEV SOUBORU: Najstaršie právo na Slovensku?.pdf

VELIKOST SOUBORU: 2,79 MB

ISBN: 9788081685071

POPIS
Pokus o rekonštrukciu predcyrilometodského normatívneho systémuAmbíciou monografie je identifikácia najstaršej slovanskej právnej terminológie používanej na území Slovenska v období Veľkej Moravy a pokus o rekonštrukciu archaického normatívneho systému využívajúceho túto terminológiu. Autori poukazujú na skutočnosť, že hoci normy spísané v zachovaných veľkomoravských pamiatkach predstavujú primárne iba preklad byzantských právnych textov, čiastočne prispôsobený reáliám Veľkej Moravy, pri týchto prekladoch zapisovatelia zachytili dobovú slovanskú právnu terminológiu ešte predcyrilometodského pôvodu. Jej možný dobový obsaha význam sa následne v osobitnej časti monografie spoluautori pokúšajú rekonštruovať – analyzujú pritom všeobecné termíny ako sú pravda, zákon, zákonník, a i., termíny naznačujúce spôsob organizácie spoločnosti (vladyka, knieža, župan, kmeť, oblasť a i.), termíny označujúce osobný status (otrok, slobodný), rodinný stav a jeho zmeny (svadba), termíny označujúce majetkové vzťahy, vlastníctvo a jeho prevod (imanie a i.), termíny súvisiace s riešením sporov (súd, svedok a i.), a napokon výrazy spojené s deliktuálnym konaním (krádež, vražda).Autori prichádzajú k záveru, že doteraz podrobnejšie nepreskúmané slovanské právne terminologické bohatstvo veľkomoravských prameňov predstavuje rovnako významný zdroj poznatkov o archaickom práve ako ktorýkoľvek ranostredoveký germánsky kódex.
STÁHNOUT ČÍST
Najstarší paleolit na Slovensku - Wikipédia
Kniha Najstaršie právo na Slovensku? (Tomáš Gábriš) - rýchle dodanie knižky a nízku cenu so zľavou nájdete na Preskoly.sk. Neváhajte a inšpirujte sa množstvom kníh v najobľúbenejšom internetovom kníhkupectve na Slovensku.
Najstaršie právo na Slovensku? / Najlacnejšie knihy
Tieto platidla ako posledný reprezentanti rímskeho mincovníctva na Slovensku neplnili úlohu, ktorá im ako platidlám bola pripisovaná. 1.4 Platidlá veľkomoravskej ríše. Veľká Morava sa viazala na cudziu menu predovšetkým byzantskej a franskej ríše. Na území Slovenskej republiky sa našiel jediný nález mince z tohto obdobia.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY