Dynamika stavebních konstrukcí eBook

Fatimma.cz Dynamika stavebních konstrukcí Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Dynamika stavebních konstrukcí! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Dynamika stavebních konstrukcí a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2015

NÁZEV SOUBORU: Dynamika stavebních konstrukcí.pdf

VELIKOST SOUBORU: 5,27 MB

ISBN: 9788001057193

POPIS
Tato skripta obsahují látku probíranou v předmětu Dynamika stavebních konstrukcí, který se přednáší v bakalářském a magisterském studijním programu Stavební inženýrství na Fakultě stavební ČVUT v Praze.
STÁHNOUT ČÍST
Kniha: Dynamika stavebních konstrukcí - Jiří Máca | Knihy ...
Základní dynamická zatížení stavebních konstrukcí Dynamické zatížení konstrukce jsou vnější účinky (silové, momentové ... Pirner, M., a kol., Dynamika stavebních konstrukcí, TP 33, SNTL-Nakladatelství technické literatury, Praha, 1989, ISBN 80-03-00000-9
D.MAKOVIČKA - statika a dynamika stavebních konstrukcí
2. Základní pojmy a vztahy dynamiky stavebních konstrukcí 2.1. Síly p ůsobící na konstrukci. Typy kmitání. Celá dynamika p ředstavuje úlohu rovnováhy se zohledn ěním setrva čných a tlumících sil. Setrva čná síla je zdánlivá síla p ůsobící zm ěnu pohybového stavu t ělesa, tlumící síla
SOUVISEJÍCÍ KNIHY