O asimilácii folklórnej a literárnej komunikácie eBook

Fatimma.cz O asimilácii folklórnej a literárnej komunikácie Image

INFORMACE

O asimilácii folklórnej a literárnej komunikácie je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor M. Leščák. Přečtěte si s námi knihu O asimilácii folklórnej a literárnej komunikácie na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2001

NÁZEV SOUBORU: O asimilácii folklórnej a literárnej komunikácie.pdf

VELIKOST SOUBORU: 2,18 MB

ISBN: 8088926165

POPIS
Teoretická práca k otázkam asimilácie folklórnej a literárnej komunikácie z folkloristického pohľadu.
STÁHNOUT ČÍST
Zuzana Profantová - SAV
Upozornenie: Knihy vedené v tejto databáze nedistribuujeme a neposkytujeme ani informácie o tom, kde sa dajú zabezpečiť (s výnimkou kníh vydaných Literárnym informačným centrom). Táto stránka je momentálne v beta verzii a naďalej prechádza vývojom.
Zuzana Profantová - SAV
súhrnné označenie pre ľudové piesne, hudbu, tance, slovesnosť, hry a dramatické útvary, ktoré sa prenášajú medzi generáciami formou priamej kontaktnej komunikácie. Tieto kultúrne javy sa realizujú v malých sociálnych skupinách a existujú vo viacerých variantoch. Odrážajú sa v nich sociálne vzťahy, etické a estetické názory, ktoré sú obrazom kolektívnych noriem ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY