Korupce a úplatkářství eBook

Fatimma.cz Korupce a úplatkářství Image

INFORMACE

Hledáte knihu Korupce a úplatkářství? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2011 a autorem je Zdeněk Tomica? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2011

NÁZEV SOUBORU: Korupce a úplatkářství.pdf

VELIKOST SOUBORU: 7,15 MB

ISBN: 9788072018666

POPIS
Kniha Korupce a úplatkářství navazuje na předcházející publikaci "Pozornost, úplatek a korupce".Autoři zpracovali publikaci odpovídající současné době, která přináší zcela nové pohledy na korupci a dává návod na preventivní působení proti současným korupčním jednáním.Omluva autora: Text 8. kapitoly původně vydané publikace "Korupce a úplatkářství" vznikl částečně převzetím a úpravou článku Josefa Nejedlého: Proč je třeba odmítnout zavedení institutu agenta provokatéra do českého právního řádu, zveřejněném v Trestněprávní revue č. 6/2010, str. 178-181. Autor knihy doc. Jan Chmelik přitom neuvedl žádný odkaz v textu na tento zdroj, řádně jej necitoval a neuvedl na něj odkaz ani v seznamu použité literatury. Autor i nakladatelstvi se tímto omlouvá panu Josefu Nejedlému za neuvedení odkazů v původně vydané publikaci a za újmu tím způsobenou. Nakladatelství Linde Praha na základě výše uvedené skutečnosti stáhlo původní publikaci "Korupce a úplatkářství" od knihkupců a zajistilo vydání nové verze knihy, ve které byl upraven text 8. kapitoly autorem tak, že již nemá žádný vztah k výše uvedenému článku Josefa Nejedlého.
STÁHNOUT ČÍST
Historické absurdity: Dějiny korupce. Toto jsou nejhorší ...
Portaro - Webový katalog knihovny. Knihovna postupně obnovuje svůj provoz. Vracení: v ústřední knihovně v samoobslužném automatu ve foyer, v ostatních knihovnách u pultů.
Korupce a úplatkářství alternativy - Heureka.cz
Situace ve vnímání a posuzování úplatkářství a korupce se však značně změnila, včetně trestněprávního hodnocení v souvislosti s rekodifikací trestního zákona. Proto autoři zpracovali zcela novou publikaci, která zohledňuje naznačený vývoj, přináší zcela nové pohledy na korupci a také dává návod na ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY