Materiálne jadro ústavy Slovenskej republiky eBook

Fatimma.cz Materiálne jadro ústavy Slovenskej republiky Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Materiálne jadro ústavy Slovenskej republiky! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Materiálne jadro ústavy Slovenskej republiky a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2014

NÁZEV SOUBORU: Materiálne jadro ústavy Slovenskej republiky.pdf

VELIKOST SOUBORU: 10,59 MB

ISBN: 9788081550324

POPIS
Vzhľadom na to, že k tejto problematike doteraz v čisto slovenských podmienkach nevyšla žiadna špeciálna publikácia (ťažisko je zatiaľ v časopiseckej a len čiastočne v učebnicovej podobe), zodpovedá tomu aj výber literatúry a musí sa zdôrazniť, že ide v zásade o „beh po zelenej lúke“, čo výrazne zvyšuje hodnotu predmetnej monografie.V predloženej monografii sa autor pokúša obhájiť nielen myšlienku, že slovenská ústava má svoj základ, má svoj koreň, ktorý predstavuje jej materiálne jadro, ale tiež, že toto materiálne jadro nie je bezvýznamné, resp. bezpredmetné, ale že má svoju funkciu v tom, že chráni ústavný systém a ústavu pred svojvoľným konaním ústavných orgánov. Nie je určená len študentom práva, ale širokej právnickej obci a každému, kto si chce túto problematiku bližšie ozrejmiť.
STÁHNOUT ČÍST
Materiálne jadro ústavy Slovenskej republiky - Boris Balog ...
monografie od B. Baloga Materiálne jadro Ústavy Slovenskej republiky. V eském prostředí nalezneme několik desítek lánků věnující ch se problematice materiálního jádra a ochraně ústavnosti. lánky byly publikovány převáţně jako reakce na rozhodnutí ústavního soudu v případu zkrácení volebního období - kauza Melák.
Boris Balog: Materiálne jadro Ústavy Slovenskej republiky ...
Materiálne jadro ústavy Slovenskej republiky a jeho ochrana (online) Monografia analyzuje postavenie Národnej rady SR ako jediného ústavodarného orgánu a širšie skúma ústavodarnú moc vrátane osobných názorov autora na to, ako by mala byť v demokratickom štáte usporiadaná a uskutočňovaná
SOUVISEJÍCÍ KNIHY