Ve stínu knížecího stolce eBook

Fatimma.cz Ve stínu knížecího stolce Image

INFORMACE

Ve stínu knížecího stolce je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Hana Whitton. Přečtěte si s námi knihu Ve stínu knížecího stolce na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2018

NÁZEV SOUBORU: Ve stínu knížecího stolce.pdf

VELIKOST SOUBORU: 8,47 MB

ISBN: 9788024260860

POPIS
Děj tohoto historického románu zasazeného do 12. a 13. století líčí osudy pozoruhodného a neprávem opomíjeného rodu Děpolticů. Ti tvořili vedlejší větev přemyslovské dynastie a sehráli v evropskýchdějinách12. století významnou úlohu.Děpolt I. byl druhorozený syn českého knížete Vladislava I. Na knížecí stolec po otci sice nikdy nedosedl, ale získal rozlehlý úděl ve východních Čechách a měl nemalý politický vliv. Ke svému staršímu bratrovi, prvorozenému Vladislavovi II., nepociťoval zášť, když se posléze ujal vlády nad Čechami, a Vladislav mu na oplátku naprosto důvěřoval. Pro Děpoltice se nicméně mělo vše radikálně změnit poté, co se vlády ujal Vladislavův syn Přemysl Otakar I., který hodlal získat dědičný královský titul jen pro sebe a své potomky. Rozhodl se proto omezit moc pouze na hlavní linii přemyslovského rodu a soustředit veškerou vládu do vlastních rukou. S napětím budeme sledovat střet dvou významných větví přemyslovské dynastie a jejich boj o moc, o království a v neposlední řadě také o lásku.
STÁHNOUT ČÍST
Ve stínu knížecího stolce - Hana Whitton, 2018, pevná ...
Ve stínu knížecího stolce. Celkové hodnocení ... ale získal rozlehlý úděl ve východních Čechách a měl nemalý politický vliv. Ke svému staršímu bratrovi, prvorozenému Vladislavovi II., nepociťoval zášť, když.. Zobrazit celý text.
Ve stínu knížecího stolce / Nejlevnější knihy
Knihy - Hana Parkánová-Whitton se narodila v roce 1950 v Praze. Zde vystudovala na Karlově univerzitě kombinaci čeština a angličtina, poté působila po pětadva...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY