Insolvenční právo eBook

Fatimma.cz Insolvenční právo Image

INFORMACE

Insolvenční právo je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Tomáš Richter. Přečtěte si s námi knihu Insolvenční právo na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2017

NÁZEV SOUBORU: Insolvenční právo.pdf

VELIKOST SOUBORU: 8,26 MB

ISBN: 9788075524447

POPIS
Kniha je druhým, doplněným a upraveným vydáním úspěšného titulu z roku 2008. Toto druhé vydání reflektuje autorovo vnímání aplikace nového insolvenčního práva v insolvencích velkých korporačních dlužníků za uplynulých osm let, jakož i jeho koncepční poznámky a návrhy změn interpretace či obsahu právní úpravy v těch bodech, v nichž insolvenční reforma z roku 2006 v testu praxí selhala či selhává.Autor samozřejmě reaguje na změny, ke kterým došlo v důsledku přijetí nových kodexů civilního práva a které nemohly již z povahy věci nemít vliv na insolvenční systém. Na rozdíl od prvního vydání zařadil autor i výklad týkající se některých procesních specifik insolvenčního řízení jako občanského soudního procesu sui generis a dále alespoň stručná upozornění na přeshraniční souvislosti podávaného výkladu.Kniha obsahuje bohaté odkazy na dostupnou judikaturu, kdy autor cituje rozhodnutí českých insolvenčních soudů nejen pod příslušnými spisovými značkami, ale též pod jmény dlužníků či jiných stran řízení, jak je to běžné v angloamerickém právním prostředí. Publikace je dále vhodně doplněna přehledným glosářem anglických pojmů, které se v ní objevují.Kniha je svým komplexním pojetím určena širokému spektru čtenářů, od insolvenčních správců, advokátů, soudců, přes akademickou sféru (studenty a pedagogy právnických a ekonomických vysokých škol), až po banky, jiné finanční instituce či obchodní společnosti.
STÁHNOUT ČÍST
Insolvence - úpadek a způsoby jeho řešení | BusinessInfo.cz
Insolvenční řízení je specifické a administrativně náročné. Jeden úkon v něm navazuje na druhý a každý výpadek některého z článků tohoto řetězu je znát. LN: Váš soud začal od dubna nově zveřejňovat svá rozhodnutí o věcné příslušnosti.
Insolvence - úpadek a způsoby jeho řešení | BusinessInfo.cz
Insolvenční právo je upraveno insolvenčním zákonem účinným od 1. ledna 2008. Insolvencí nebo také úpadkem se rozumí neschopnost dlužníka splácet více věřitelům své peněžité závazky, které u nich má a to po dobu delší než 30 dnů po splatnosti. Insolvenční zákon tedy řeší úpadek a hrozící úpadek dlužníka ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY