Podnikání malých a středních podniků na mezinárodních trzích eBook

Fatimma.cz Podnikání malých a středních podniků na mezinárodních trzích Image

INFORMACE

Podnikání malých a středních podniků na mezinárodních trzích je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Šárka Zapletalová. Přečtěte si s námi knihu Podnikání malých a středních podniků na mezinárodních trzích na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2015

NÁZEV SOUBORU: Podnikání malých a středních podniků na mezinárodních trzích.pdf

VELIKOST SOUBORU: 1,96 MB

ISBN: 9788087865163

POPIS
Liberalizace trhu a rozsáhlá regionální ekonomická integrace ve světě otevřela malým a středním podnikům dveře na mezinárodní trhy. Do mezinárodního podnikatelského dění se zapojuje stále více malých a středních podniků. Podniky, které se rozhodnou zapojit do mezinárodního podnikání, si musí být vědomy nejen podnikatelských příležitostí, ale i rizik, se kterými je mezinárodní podnikání spojeno. Rozhodnutí o vstupu na zahraniční trhy patří ke klíčovým dlouhodobým strategickým rozhodnutím, které s sebou přináší podstatné změny v řízení podniku. Malé a střední podniky čelí stejným strategickým volbám jako velké/nadnárodní podniky, ale často s omezenými zdroji v oblasti finanční, personální a manažerské. Navzdory těmto omezením jsou malé a střední podniky významným a rostoucím prvkem mezinárodního podnikatelského prostředí a zvážením svých výhod a problémů jsou schopny překonat bariéry vstupu na zahraniční trhy a být na těchto trzích úspěšné. Rostoucí zájem o problematiku internacionalizace podnikatelských subjektů vedl k sepsání této publikace. Text je rozdělen do čtyř hlavních kapitol, které seznamují čtenáře s podstatou mezinárodních podnikatelských aktivit, přístupy k internacionalizaci podnikatelských aktivit, managementem procesu internacionalizace a faktory ovlivňujícími proces internacionalizace podnikatelských aktivit. Teoretické poznatky jsou doplněny příklady z konkrétní podnikatelské praxe procesu internacionalizace. Tyto příklady mohou sloužit jako určitá inspirace a ukázka možností podnikatelského působení na zahraničních trzích. Součástí kapitol je „Dodatek“, v němž je ilustrována konkrétní situace českých podniků na zahraničních trzích. V těchto dodatcích jsou uváděna data jednak ze sekundárních zdrojů (data statistického charakteru), tak data z primárního zdroje. Primárním zdrojem dat byl autorem realizovaný výzkum na území České republiky v období března až dubna 2013. Primárním cílem tohoto výzkumu bylo zmapování procesu internacionalizace podnikatelských aktivit českých podniků.
STÁHNOUT ČÍST
PDF Podpora internacionalizace malých a středních podniků
Podnikání malých a středních podniků na mezinárodních trzích. Celkové hodnocení ...
Operační program Podnikání a inovace pro ...
Podnikání malých a středních podniků na mezinárodních trzích. Šárka Zapletalová. Vyšlo: 2015/02. Provedení: měkká vazba, A5. Vydavatel: EKOPRESS
SOUVISEJÍCÍ KNIHY