Sexuálna zmluva eBook

Fatimma.cz Sexuálna zmluva Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Sexuálna zmluva! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Sexuálna zmluva a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: none

NÁZEV SOUBORU: Sexuálna zmluva.pdf

VELIKOST SOUBORU: 5,45 MB

ISBN: 8085549182

POPIS
Austrálska feministická filozofka a politologička skúma podstatu sociálnej zmluvy a pomenúva jej doposiaľ nerozpoznanú, ale veľmi významnú súčasť - sexuálnu zmluvu, čiže zmluvu upravujúcu zdanlivo "prirodzené" vzťahy medzi pohlaviami. Autorka odhaľuje podstatu sexuálnej zmluvy, jej fungovanie v spoločnosti, "bratské" putá súdržnosti medzi mužmi, spôsob, akým funguje v spoločnosti manželská zmluva, a nanovo skúma aj podstatu prostitúcie. A napokon, v celom kontexte knihy zisťuje, prečo sa v modernej občianskej spoločnosti všetci muži považujú za dosť dobrých na to, aby mohli byť pánmi žien.Z angličtiny preložila Ľubica HábováUkážka: Jedno staré anarchistické heslo hovorí, že "žiadny človek nie je taký dobrý, aby mohol byť pánom iného človeka". Je to obdivuhodná myšlienka, toto heslo však nič nehovorí o jednom kľúčovom momente. V modernej spoločnosti sa všetci muži považujú za dosť dobrých na to, aby mohli byť pánmi žien.
STÁHNOUT ČÍST
Sexuálna zmluva - Carole Pateman - Aspekt
Příspěvky uvedené ve sborníku analyzují vývoj sociální politiky v České republice a na Slovensku po roce 1989 s poukazem na to, do jaké míry a proč se začaly odchylovat od relativně kompaktní sociální politiky bývalé čs. federace.
CEEOL - Article Detail
Sexuálna zmluva; Obchodní podmínky Náš magazín o knihách [email protected] Doprava Kontakt 602 323 181. Moje knihovna ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY