Trestná zodpovednosť právnických osôb eBook

Fatimma.cz Trestná zodpovednosť právnických osôb Image

INFORMACE

Trestná zodpovednosť právnických osôb je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Trestná zodpovednosť právnických osôb na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2010

NÁZEV SOUBORU: Trestná zodpovednosť právnických osôb.pdf

VELIKOST SOUBORU: 3,84 MB

ISBN: 9788089447152

POPIS
Zborník Trestná zodpovednosť právnických osôb je súbor vystúpení a príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie s rovnomenným názvom, ktorá sa konala dňa 12. novembra 2009 na Fakulte práva Bratislavskej vysokej školy ako spoločná akcia Fakulty práva a Ústavu pre trestné právo a kriminológiu Univerzity Viedeň. Na konferencii sa zúčastnili významní odborníci na problematiku trestnej z zodpovednosti právnických osôb zo Slovenska, Rakúska a Českej republiky. Pozvanie na konferenciu priala aj prof. Dr. Marianne Hilf z Univerzity St. Gallen v Švajčiarsku. Vzhľadom na to, že na Slovensku a v Českej republike nie je uzákonená trestná zodpovednosť právnických osôb, účastníci z Rakúska a Švajčiarska sa vo svojich vystúpeniach podelili o poznatky a skúsenosti pri vyvodzovaní trestnej zodpovednosti v ich krajinách. Účastníci zo Slovenska a Českej republiky diskutovali o možnostiach zavedenia trestnej zodpovednosti právnických osôb do ich právnych poriadkov a predovšetkým poukazovali na nedostatky a úskalia doterajších legislatívnych návrhov. V príspevkoch jednotlivých vystupujúcich sú uverejnené viaceré podnetné názory a skúsenosti, ktoré môžu pomôcť legislatívnym orgánom pri tvorbe zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb v podmienkach Slovenskej republiky.
STÁHNOUT ČÍST
Trestná zodpovednosť právnických osôb - vybrané aspekty ...
Trestná zodpovednosť právnických osôb. Trestná zodpovednosť právnických osôb je upravená v Zákone č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb, ktorý nadobudol účinnosť. 1. júla 2016. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že návrh zákona vychádzal z návrhu opatrení na zabezpečenie plnenia odporúčaní prijatých pracovnou skupinou OECD pre ...
PDF Aktuálne otázky trestnej zodpovednosti
Trestná zodpovednosť právnický... Jednotky; Trestná zodpovednosť právnických osôb / Hlavní autor: Medelský, Jozef: Jazyk: Slovenština: ... Trestní odpovědnost právnických osob - pět let poté / Hlavní autor: Jelínek, Jiří, 1955- Vydáno: (2017) Trestní ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY