Aktualizácia V/3 2017 eBook

Fatimma.cz Aktualizácia V/3 2017 Image

INFORMACE

Aktualizácia V/3 2017 je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor none. Přečtěte si s námi knihu Aktualizácia V/3 2017 na fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2017

NÁZEV SOUBORU: Aktualizácia V/3 2017.pdf

VELIKOST SOUBORU: 6,40 MB

ISBN: ",

POPIS
Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) po novele zákonom č. 178/2017 Z. z. a 182/2017 Z. z. - účinnosť 1.9.2017, 24.5.2018 a 1.1.2019, Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov po novele zákonom č. 182/2017 - účinnosť 1.9.2017, 24.5.2018 a 1.1.2019, Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení po novele zákonom č. 177/2017 a č. 182/2017 - účinnosť 1.9.2017, 24.5.2018 a 1.1.2019, Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 366/2016 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme po novele nariadením č. 202/2017 s účinnosťou od 1.9.2017.
STÁHNOUT ČÍST
Aktualizácia údajov | Základná škola, Komenského 959, Senica
Rok 2017 prial aj financiám nasporených v 3. pilieri, o ktorý je stále väčší záujem. Viaceré fondy v doplnkovom dôchodkovom sporení dosahovali podobné zhodnotenie ako fondy dôchodkových správcovských spoločností.
Aktualizácie 2017 | Martinus
Kupte knihu Aktualizácia V/3 2017 od na Martinus.cz. Čtenářské recenze Poštovné nad 999 Kč zdarma Slevy na bestsellery 25 %
SOUVISEJÍCÍ KNIHY