Přehled judikatury eBook

Fatimma.cz Přehled judikatury Image

INFORMACE

Hledáte knihu Přehled judikatury? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2005 a autorem je ZdeněK Krčmář? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2005

NÁZEV SOUBORU: Přehled judikatury.pdf

VELIKOST SOUBORU: 3,52 MB

ISBN: 807357067X

POPIS
První rozsáhlý soubor judikatury z oblasti konkursu a vyrovnání připravený předsedou senátu Nejvyššího soudu JUDr. Zdeňkem Krčmářem, předním odborníkem zabývajícím se touto problematikou, který je od počátku účasten na vývoji této právní normy a v současné době se podílí na přípravě nové úpravy úpadkového práva.Záměrem autora při sestavování tohoto rozsáhlého souboru bylo připravit publikaci sloužící především ke každodennímu používání, proto je publikace uspořádána jako text platného znění zákona o konkursu a vyrovnání s judikaturou (s právními větami rozhodnutí), která je u těch ustanovení zákona, jež se vyslovují k více odborným otázkám, tématicky roztříděna (podle hesel). Dílo se nevyhýbá ani opakování právní věty rozhodnutí u jednoho a téhož ustanovení v případě, že má vypovídací hodnotu pro více oblastí (přednost zde dostal požadavek ucelenosti tématu).Kniha je důležitou pomůckou pro konkurzní správce, soudce, advokáty a podnikatelskou a bankovní sféru, kde je znalost této problematiky také nezbytností.
STÁHNOUT ČÍST
Přehled judikatury: Přeměny obchodních společností. Prodej ...
Přehled judikatury ve věcech nákladů řízení představuje rozhodnutí, vztahující se k § 137 až 151a občanského soudního řádu, která jsou využívána v každodenní praxi na soudech všech stupňů, a proto by měl být v této ucelené podobě přínosem.
CURIA - Přehled judikatury - Soudní dvůr Evropské unie
vybudována. Předkládaný přehled judikatury je toho dokladem. Zredakčního hlediska tato skutečnost znamená, že je v podstatě nemožné zpracovat přehled judikatury, který by obsáhl - byť jenom vybraná a reprezentativní - rozhodnutí ke všem stěžejním soukromoprávním zásadám v jedné knize.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY