Interkultúrna mediácia a riešenie konfliktov pri práci s cudzincami eBook

Fatimma.cz Interkultúrna mediácia a riešenie konfliktov pri práci s cudzincami Image

INFORMACE

Hledáte knihu Interkultúrna mediácia a riešenie konfliktov pri práci s cudzincami? Skvělé, máme tu knihu. Bylo napsáno 2019 a autorem je František Kutlík? Přečtěte si knihy online na našem webu fatimma.cz

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2019

NÁZEV SOUBORU: Interkultúrna mediácia a riešenie konfliktov pri práci s cudzincami.pdf

VELIKOST SOUBORU: 3,19 MB

ISBN: 9788057008576

POPIS
Cudzinci okolo nás...Na pracoviskách, v zmiešaných manželstvách, ako noví majitelia nehnuteľností v susedstve, ako turisti, šudenti, pacienti...To je fenomén dneška, fenomén s ktorým sa postupne učíme žiť. Ako však tento proces zvládať tak, aby sme neboli zaťažení predsudkami a stereotypným vnímaním iných kultúr resp. ich príslušníkov? Ako sa naladiť na kultúrny kód cudzinca? Čomu sa hovorí tekutá modernita a ako súvisíslepý bod na našej sietnici bez fotoreceptorov s našou obavou z cudzincov? Ako možno bez znalosti kultúry cudzincov prísť o biznis ? Prečo je medzivojnová Bratislava príkladom pre spolužitie etník, kultúr a cirkví? Aké je desatoro pred vstupom do manželstva s cudzincom a ako sa na jeho naplnení môže podieľať interkultúrna rodinná mediácia? A aké špecifiká má mobbing a bossing voči cudzincom na Slovensku a ako s nimi možno bojovať.Hľadanie odpovede na tieto otázky, vrátane prípravy cudzincov na život u nás, je kľúčovým dôvodom, prečo by malo byť poznávanie a rešpektovanie cudzích kultúrnych fenoménov, výchova, vzdelávanie a príprava predovšetkým mladých ľudí na život v kultúrne, etnický, jazykovo a religiózne heterogénnej spoločnosti, mimoriadne dôležitou úlohou.Skomné miesto v tomto proces má ambíciu zaujať aj mediácia, či už interkultúrna, interetnická, resp. interreligiózna so svojim potenciálom prevencie i riešení konfliktov. Tieto a mnoho ďaľších informácii je obsahom publikácie INTERKULTÚRNA MEDIÁCIA A RIEŠENIE KONFLIKTOV PRI PRÁCI S CUDZINCAMI.
STÁHNOUT ČÍST
Zamestnávanie cudzincov a mediácia - Epi.sk
Interkultúrna mediácia a riešenie konfliktov pri práci s cudzincami: SJ.D.23310: SIMARS: 2019 : Mašán, Ján: Kineziológia a kinezioterapia pri ochoreniach chrbtice: SJ.B.07478: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave: 2019 : Brada, Peter: Ľudová architektúra a sakrálne pamiatky Podpoľania ... a. s. 2019 : Uher, Martin: Terminálne ...
Interkultúrna mediácia a riešenie konfliktov pri práci s ...
Niektoré údaje v cookies zdieľame aj s tretími stranami (napr. pri vyhodnocovaní návštevnosti). Používaním našej stránky súhlasíte s využitím cookies. Viac informácií Zavrieť
SOUVISEJÍCÍ KNIHY