Základy marketingu eBook

Fatimma.cz Základy marketingu Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Základy marketingu! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Základy marketingu a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2007

NÁZEV SOUBORU: Základy marketingu.pdf

VELIKOST SOUBORU: 4,18 MB

ISBN: 9788080781569

POPIS
Publikácia poskytuje komplexný pohľad na základné marketingové činnosti, ktoré musia súčasné podniky v podmienkach narastajúceho konkurenčného prostredia, procesov globalizácie, rozvoja informačných technológií a rastúcich požiadaviek zákazníkov nevyhnutne uplatňovať vo svojom podnikaní. Je rozdelená do piatich základných častí: základné pojmy marketingu a tvorba marketingovej koncepcie, strategické a marketingové plánovanie, marketingové prostredie a marketingový informačný systém, segmentáciu trhu a analýza nákupného správania,nástroje marketingového mixu.Publikácia by mala osloviť študentov, ktorí sa na profesionálnu marketingovú dráhu pripravujú, manažérov, ktorí profesiu už vykonávajú, ako aj všetkých podnikových zamestnancov, ktorí si chcú rozšíriť vedomosti z oblasti marketingových aktivít.
STÁHNOUT ČÍST
Karlíček, Miroslav : Základy marketingu
Základy marketingu První kniha základů marketingu na našem trhu, která vznikla v úzké spolupráci s předními odborníky z praxe. Hlavní autor, vedoucí katedry marketingu na VŠE v...
PDF Základy Marketingu
Základy marketingu . Mgr. Jiří Boháček, Dr. Marketing I a II, Marketingový výzkum, Mezinárodní marketing, Reklama a marketingová komunikace Sociologie, Sociologie řízení, Spotřební chování ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY