Medzinárodní finance eBook

Fatimma.cz Medzinárodní finance Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Medzinárodní finance! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Medzinárodní finance a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: none

NÁZEV SOUBORU: Medzinárodní finance.pdf

VELIKOST SOUBORU: 2,60 MB

ISBN: 8072610171

POPIS
Kniha Mezinárodní finance je určena především studentům bakalářského studia (resp. studentům druhého či třetího ročníku inženýrského studia) ekonomických fakult i pracovníkům hospodářské praxe, kteří chtějí získat přehled zejména o problematice fungování devizových trhů a mezinárodního investování. Celkové tematické zaměření knihy je orientováno na podnikový a bankovní sektor, zároveň však respektuje skutečnost vzájemného propojení makroekonomického a mikroekonomického pohledu v oblasti mezinárodních finančních vztahů. Čtenář může získat poznatky nejenom o současných systémech devizového kursu, ale i o možnostech prognózování budoucího pohybu kursu pomocí fundamentální, technické a forwardové analýzy. Podstatná část knihy je věnována jednotlivým typům devizových operací, zajištění devizové expozice a devizového rizika, kapitálovým operacím v podobě přímých a portfoliových investic a fungování euroměnových a eurokapitálových trhů. V makroekonomické části jsou vysvětleny základní souvislosti fungování malé otevřené ekonomiky z pohledu potřeb ekonomického analytika. Důraz je kladen na interakci pohybu kursu, důchodu, peněžní zásoby, cen a platební bilance. Text je doplněn četnými grafy, schématy a příklady, každou kapitolu uzavírá blok kontrolních otázek a přehled doporučené literatury.
STÁHNOUT ČÍST
Medzinárodní finance - Jaroslava Durčáková, Martin Mandel ...
Významných a mezinárodních dní se slaví celá řada. Zde naleznete přehledný seznam včetně popisu dne - původu, vzniku apod.
Medzinárodné financie- prednášky - zadania-seminarky.sk
Významných a mezinárodních dní se slaví celá řada. Zde naleznete přehledný seznam včetně popisu dne - původu, vzniku apod.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY