Finanční analýza v podnikovém finančním rozhodování eBook

Fatimma.cz Finanční analýza v podnikovém finančním rozhodování Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Finanční analýza v podnikovém finančním rozhodování! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Finanční analýza v podnikovém finančním rozhodování a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 1999

NÁZEV SOUBORU: Finanční analýza v podnikovém finančním rozhodování.pdf

VELIKOST SOUBORU: 4,59 MB

ISBN: 807080369X

POPIS
Publikace zaměřená na finanční analýzu v rámci finančního rozhodování se především zabývá všemi systémově se opakujícími vazbami a zákonitostmi, jež zhodnocují prvotní finančně účetní analytické informace. Úlohou podnikové finanční analýzy je totiž získávat, shromažďovat a vyhodnocovat údaje pro rozhodovací proces a podílet se tak na koordinaci nejen ve finančních, ale též i v ostatních úsecích podnikatelské činnosti. Účinek dosažených výsledků se poté projevuje prostřednictvím finančního zdraví podniku. Text je proto koncipován takovým způsobem, aby od počátku klasifikoval a prezentoval důležitá východiska a oblasti, ve kterých je finanční analýza, jako zásadní instrument, uplatňována s pozdější návazností dílčí specifikace vlastní podstaty této analýzy.Finanční řízení a rozhodování představuje dominantní část podnikových ekonomických aktivit a zároveň i finanční cíle vyjádřené rentabilitou či likviditou a finanční kritéria tvoří nejvýznamnější složku komplexních krátkodobých a dlouhodobých záměrů, zabezpečujících maximalizaci podnikové tržní hodnoty. Za tím účelem je nezbytné umět se solidně orientovat ve sféře podnikání, ovšem velice potřebná je rovněž znalost finanční analýzy pro důkladné prosazování finančních aspektů v podnikovém rozhodování.
STÁHNOUT ČÍST
PDF Finanční analýza podniku
1. Vymezení pojmu finanční analýza. Finanční analýza představuje velice důležitou podnikovou disciplinu. Jakékoliv finanční rozhodování v podniku musí být podloženo finanční analýzou, na jejichž výsledcích je založeno řízení majetkové i finanční řízení podniku, investiční a cenová politika, řízení zásob atd.
Finanční analýza
Finanční řízení je úzce spojeno s finančním plánováním a rozhodováním, jeho hlavní úkoly jsou: ... Pro finanční rozhodování potřebujeme znát strategii, cíle, varianty (možnosti), stavy okolí, efekty (užitky), ukazatele. ... při rozdělování disponibilního zisku apod. Finanční analýza, která odhaluje silné a ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY