Príprava na Testovanie 9 zo slovenského jazyka a literatúry pre ZŠ eBook

Fatimma.cz Príprava na Testovanie 9 zo slovenského jazyka a literatúry pre ZŠ Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Príprava na Testovanie 9 zo slovenského jazyka a literatúry pre ZŠ! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Príprava na Testovanie 9 zo slovenského jazyka a literatúry pre ZŠ a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: none

NÁZEV SOUBORU: Príprava na Testovanie 9 zo slovenského jazyka a literatúry pre ZŠ.pdf

VELIKOST SOUBORU: 9,34 MB

ISBN: 9788081207594

POPIS
Pracovný zošit je určený žiakom 9. ročníka ZŠ a slúži na zopakovanie vedomostí a zručností slovenského jazyka a literatúry pre ZŠ. Okrem toho Príprava na Testovanie 9 zo slovenského jazyka precvičuje čitateľskú gramotnosť na rôznych úrovniach.Úlohy sú odstupňované od úplne najjednoduchších doplňovaní správnych hlások až po úlohy, ktorých riešenie si vyžaduje niekoľko myšlienkových operácií a využitie osvojených vedomostí a zručností.Na rozdiel od iných materiálov s témou Testovanie 9 zošit systematicky prechádza všetky zložky a úrovne slovenského jazyka a literatúry a popritom nezabúda na prehlbovanie čitateľskej gramotnosti.Tematicky je zošit rozdelený podľa jazykových oblastí a záverečná časť je venovaná literárnej zložke. Autorka nezabúda na rôzne typy textov a žánrov.Žiak počas opakovania nie je odkázaný len na krúžkovanie správnych odpovedí, ale aj aktívne dopĺňa hlásky, slová, vety priamo do pracovného zošita.Každá kapitola je ukončená testom formálne identickým s Testovaním 9.
STÁHNOUT ČÍST
Maturita 2019: Zvládli by ste dnešný maturitný test zo...
Pracovný zošit Príprava na testovanie 9 pomôže všetkým deviatakom zodpovedne sa pripraviť na záverečné testovanie zo slovenského jazyka a literatúry. Spracovanie a typ úloh sú rovnaké, s akými sa žiaci stretnú na reálnom Testovaní 9. Úlohy sú zamerané na jazykovú, slohovú a literárnu...
Test zo slovenského jazyka a literatúry B | Ťaháky-referáty.sk
ANTICKÁ LITERATÚRA: (9. st. pnl - 5. st. nl) - hrdina je spätý s prírodou, má pre neho význam pozemský život - úlohu zohrávajú STREDOVEKÁ LITERATÚRA: (5. - 15. stor. nl). NÁBOŽENSKÁ: zdôrazňovala kresťanské cnosti - príbehy zo života, s dôrazom na...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY