Objevování starého Egypta eBook

Fatimma.cz Objevování starého Egypta Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Objevování starého Egypta! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Objevování starého Egypta a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2008

NÁZEV SOUBORU: Objevování starého Egypta.pdf

VELIKOST SOUBORU: 8,33 MB

ISBN: 9788071858966

POPIS
Starověký Egypt fascinoval Evropany odedávna, ať šlo o Řeky, Římany, středověké cestovatele, dobrodruhy, sběratele i zloděje starožitností, o vědce či o pseudovědce. Mnozí z turistů, jichž do země na Nilu dodnes proudí tisíce, však nikdy neslyšeli jméno Champollion, natožpak Žába nebo Černý, přestože naše egyptologie se může pochlubit mnoha úspěchy a význačnými objevy. I naši předkové jevili o Egypt zájem. Humanisty, šlechtice a kurážné měšťany z počátku novověku vystřídali "otcové zakladatelé", kteří stáli u kolébky české archeologie a poté Československého Českého egyptologického ústavu. Ve šlépějích Františka Lexy a jeho žáků Jaroslava Černého a Zbyňka Žáby pokračuje Miroslav Verner a dnes řada dalších. O tom, jakých úspěchů dosáhl Český egyptologický ústav, který v roce 2008 oslaví 50. výročí svého založení, o nejvýznamnějších objevech a velkých výzkumných etapách, vypráví s osobním zaujetím osoba nejpovolanější, prof. Miroslav Verner, který se jako student zúčastnil první expedice do Núbie a v čele českého archeologického týmu jako držitel rozsáhlé abúsírské koncese stojí dodnes. Příběh české egyptologie, zasazený do celkového archeologického dění v Egyptě, je stejně dramatický jako celé objevování starého Egypta.
STÁHNOUT ČÍST
Starověký Egypt - Miroslav Verner | Knihy Dobrovský
STARÉHO EGYPTA UNEARTHING ANCIENT EGYPT Výstava k 50. výročí založení Českého egyptologického ústavu FF UK Exhibition organised on the occasion of the 50th anniversary of the Czech Institute of Egyptology, Faculty of Arts, Charles University in Prague Pod záštitou předsedy vlády České republiky Mirka Topolánka
Objevování starého Egypta (Miroslav Verner) | Detail knihy ...
Objevování starého Egypta, Praha 2008. Miroslav Verner - Paule Posener-Kriéger - Hana Vymazalová, Abusir X. The Pyramid Complex of Raneferef. The Papyrus Archive, Praha 2006. Miroslav Verner et al., Abusir IX. The Pyramid Complex of Raneferef. The Archaeology, Praha: Serifa, 2006. Serr el-ahram (Secret of the Pyramids), Cairo 2005.
SOUVISEJÍCÍ KNIHY