Zákoník práce 2013 eBook

Fatimma.cz Zákoník práce 2013 Image

INFORMACE

Trávit čas knihou Zákoník práce 2013! Na našem webu fatimma.cz najdete knihu Zákoník práce 2013 a přečtěte si ji online ve formátu, který vám vyhovuje: PDF, EPUB, MBI. Vítejte!

DATUM PUBLIKOVÁNÍ: 2013

NÁZEV SOUBORU: Zákoník práce 2013.pdf

VELIKOST SOUBORU: 7,23 MB

ISBN: 9788072637966

POPIS
Ucelený soubor komentovaného zákoníku práce a dalších téměř 40 základních právních předpisů z oblasti pracovního práva, který v loňském roce připravil osvědčený tým autorů v návaznosti na rozsáhlou novelu zákoníku práce provedenou zákonem č. 365/2011 Sb., přináší v novém upraveném vydání nejen další komentáře reagující na dílčí změny v právní úpravě pracovněprávních vztahů, které nastaly v uplynulém roce, ale obsahuje i doplnění stávajících komentářů o nové pohledy vyjadřující zkušenosti autorů z aplikační praxe.Pro koho je toto vydání zákoníku práce s komentářem určeno? Komentované znění zákoníku práce je určeno především pro každodenní činnost zaměstnanců, zaměstnavatelů a personalistů ve firmách, ale může sloužit i jako užitečná pomůcka pro odbornou i laickou veřejnost.
STÁHNOUT ČÍST
Zákoník práce 2020 - § 191 - § 199 - Důležité osobní ...
zvlÁŠtnÍ povaha prÁce nĚkterÝch zamĚstnancŮ, vylouČenÍ pracovnĚprÁvnÍho vztahu a vyslÁnÍ k vÝkonu prÁce na ÚzemÍ jinÉho ČlenskÉho stÁtu evropskÉ unie § 317 § 318 § 319. hlava x
Zákoník práce 2013 - s výkladem cena od 101 Kč - Srovname.cz
Zákoník práce 2013 . Ucelený soubor komentovaného zákoníku práce a dalších téměř 40 základních právních předpisů z oblasti pracovního práva, který v loňském roce připravil osvědčený tým autorů v návaznosti na rozsáhlou novelu zákoníku práce provedenou zákonem č. 365/2011 Sb., přináší v novém upraveném vydání nejen další komentáře reagující na ...
SOUVISEJÍCÍ KNIHY